Konferens 25-26 oktober 2016

Informationsförvaltning i e-förvaltningen. 09.40–10.20

Digital agenda för framtiden

Hur ligger vi till med digitaliseringen i Sverige? Vilka är drivkrafterna, utmaningarna och möjligheterna?

Magnus Enzell, ämnesråd, Finansdepartementet

Hur ligger vi till med digitaliseringen i Sverige? Vilka är drivkrafterna, utmaningarna och möjligheterna?

Magnus Enzell, ämnesråd, Finansdepartementet

Läs hela
Informationsförvaltning i e-förvaltningen. 11.20-12.00

Riksarkivets roll i informationsförvaltningen

Hur kan vi säkra upp arkiv som en del av det nationella kulturarvet?

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Hur kan vi säkra upp arkiv som en del av det nationella kulturarvet?

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Läs hela