Konferens 25-26 oktober 2016

Dag 1. 09.30–9.35

Moderator Gunilla Nordström presenterar sig

Gunilla Nordström, stabschef, Riksarkivet

Har tidigare varit verksam vid Riksarkivet i Göteborg och var då också ansvarig för arkivvetenskapen vid Göteborgs universitet. Därefter Riksarkivets förändringsledare och stabschef.

Gunilla Nordström, stabschef, Riksarkivet

Har tidigare varit verksam vid Riksarkivet i Göteborg och var då också ansvarig för arkivvetenskapen vid Göteborgs universitet. Därefter Riksarkivets förändringsledare och stabschef.

Gunilla_Nordstrom

Läs hela
Dag 1. 09.40–10.20

Digital agenda för framtiden

Hur ligger vi till med digitaliseringen i Sverige? Vilka är drivkrafterna, utmaningarna och möjligheterna?

Magnus Enzell, ämnesråd, Finansdepartementet

Hur ligger vi till med digitaliseringen i Sverige? Vilka är drivkrafterna, utmaningarna och möjligheterna?

Magnus Enzell, ämnesråd, Finansdepartementet

Läs hela
Dag 1. 10.25–11.05

Hur ligger vi till med e-arkiv?

Hur ligger vi till med e-arkiv i Sverige? Vilka är drivkrafterna, utmaningarna och möjligheterna?

Caspar Almalander, nationell samordnare e-arkiv, Sveriges Kommuner och Landsting och Mattias Hammarlund,

Hur ligger vi till med e-arkiv i Sverige? Vilka är drivkrafterna, utmaningarna och möjligheterna?

Caspar Almalander, nationell samordnare e-arkiv, Sveriges Kommuner och Landsting och Mattias Hammarlund, uppdrag e-arkiv, Statens servicecenter

Läs hela
Dag 1. 11.20-12.00

Riksarkivets roll i informationsförvaltningen

Hur kan vi säkra upp arkiv som en del av det nationella kulturarvet?

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Hur kan vi säkra upp arkiv som en del av det nationella kulturarvet?

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Läs hela
Dag 1. 13.00–13.45

Nya dataskyddsförordningen

Spår 1 DAG 1

 • Förändringarna som kan påverka din verksamhet
 • Praktisk vägledning – så möter du de nya kraven!
 • Konkreta metoder för att påbörja anpassningen

Lotta Hahn Kavtaradze, jurist,

Spår 1 DAG 1

 • Förändringarna som kan påverka din verksamhet
 • Praktisk vägledning – så möter du de nya kraven!
 • Konkreta metoder för att påbörja anpassningen

Lotta Hahn Kavtaradze, jurist, Privacyline AB

Lotta beskuren 1

Läs hela
Dag 1. 13.00-14.45

Kungliga biblioteket

Spår 2 DAG 1

Kungliga biblioteket delar med sig av sin mångåriga erfarenheter av att bevara den svenska delen av internet. E-plikt eller pliktleveranser – ta

Spår 2 DAG 1

Kungliga biblioteket delar med sig av sin mångåriga erfarenheter av att bevara den svenska delen av internet. E-plikt eller pliktleveranser – ta del av Kungliga bibliotekets arbete för att uppnå leveranser med en egen FGS. Ta också del av Kungliga bibliotekets arbete för att uppnå e-pliktsleveranser med FGS.

E-plikt med FGS

 • Vad ska levereras och hur
 • FGS-PUBL – En anpassning av FGS Paketstruktur för enskilda publikationer
 • Bevarande enligt OAIS-modellen – strategi och erfarenheter
 • Strategi för framtiden
Daniel Jansson, teknisk verksamhetsutvecklare, Kungliga biblioteket & Stina Degertstedt, bibliotekarie och metadataspecialist, Kungliga Biblioteket
 

Svenska webben – bevarande och tillgängliggörande

 • Erfarenheter och utveckling sedan 1997
 • Hur samlar man den svenska webben
 • Styrkor och svagheter mellan robotinsamling och e-plikt
 • Utmaningar och framtiden

Daniel Jansson, teknisk verksamhetsutvecklare, Enheten för digitalisering, Avdelningen för digitala samlingar, Kungliga biblioteket

daniel_jansson stina_degerstedt

 

Läs hela
Dag 1. 14.00–14.45

Vad kostar det att göra fel?

Spår 1 DAG 1

Stockholms läns landsting tar ett förnyat grepp om e-arkivering – ta del av deras slutsatser och strategier. Få gehör för livscykelperspektiv på informationen

Spår 1 DAG 1

Stockholms läns landsting tar ett förnyat grepp om e-arkivering – ta del av deras slutsatser och strategier. Få gehör för livscykelperspektiv på informationen i en organisation. Proaktivt samarbete inför en ny regiongemensam vårdinformationsmiljö ger stora möjligheter till utveckling inom arkivområdet för Västra Götaland, Skåne och Stockholm. 

 • Strategi för att få gehör för livscykelperspektiv på information 
 • Mellanlagring vs slutarkiv och omfattande konsolideringsprojekt och
 • 3 regioners väg mot en gemensam kravbild för slutarkiv i 3R 

Enes Ramovic, enhetschef Långsiktig informationsförvaltning, och Inger Mattsson, landstingsarkivarie, Landstingsarkivet i Stockholm

eArkivEnes RamovicLA ingermattson
Läs hela
Dag 1. 15.30–16.20

Webbarkivering i praktiken

 • Praktisk genomgång av metoder och de vanligaste verktygen som används vid webbarkivering.
 • Vilka problem kan man stöta på vid webbarkivering och hur kan de hanteras?
 • Bevarande av
 • Praktisk genomgång av metoder och de vanligaste verktygen som används vid webbarkivering.
 • Vilka problem kan man stöta på vid webbarkivering och hur kan de hanteras?
 • Bevarande av dynamisk webb och sociala medier.

Andreas Segerberg, arkivarie, Regionarkivet Göteborg

Läs hela
Dag 1. 16.20–17.20

Meningsfull mingelteknik – fem verktyg som fungerar

Ångvält, kardborre eller väggkrypare? Inspiration om mingelstilar, fallgropar och framgångsrikt relationsbyggande. Få handfasta tips på hur du kan kliva ur komfortzonen och hitta din egen mingelstil.

Angeli

Ångvält, kardborre eller väggkrypare?
Inspiration om mingelstilar, fallgropar och framgångsrikt relationsbyggande. Få handfasta tips på hur du kan kliva ur komfortzonen och hitta din egen mingelstil.

Angeli Sjöström Hederberg, samhällsentreprenör, Processrum AB & Medlemsutveckling.se

© Emmy Jonsson

© Emmy Jonsson

Läs hela
Dag 1. 17.30–18.00

Mingel med bubbel och prisutdelning

Nätverka med kollegor från hela branschen och diskutera dagens frågor samt utdelning av priset Årets registratur.

Med priset Årets registratur vill Nyhetsbyrån Siren uppmärksamma goda insatser i

Nätverka med kollegor från hela branschen och diskutera dagens frågor samt utdelning av priset Årets registratur.

Med priset Årets registratur vill Nyhetsbyrån Siren uppmärksamma goda insatser i offentlighetsprincipens namn. Priset går till registratorer vid en myndighet som under föregående år arbetat föredömligt med öppenhet, tillgänglighet, snabbhet, miljötänkande och engagemang
Läs hela
Dag 1.

Formpipe

 
Erfarenheter från upphandling och införande av e-arkiv

Elias Caselunghe, produktägare och verksamhetskonsult och Joar Palm, affärsansvarig e-arkiv, svarar på frågor kring e-arkiv, med bakgrund av erfarenheter

 

Erfarenheter från upphandling och införande av e-arkiv

Elias Caselunghe, produktägare och verksamhetskonsult och Joar Palm, affärsansvarig e-arkiv, svarar på frågor kring e-arkiv, med bakgrund av erfarenheter från införandeprojekt.

 • Vad bör man tänka på när man ska upphandla?
 • Viktiga steg vid införande
 • Ett arkiv för många system
 • Leverantörsoberoende

Produkten Long-Term Archive är marknadens modernaste produkt för bevarande av digital information över tid. Närmare 70 procent av de upphandlingar av e-arkiv som genomförts de senaste åren har tillfallit Formpipe, med goda betyg för användbarhet i utvärderingarna.

Boka ditt pass NU>>

Två pass 25 oktober:

 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00

Sex pass 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 11.00-11.30
 • 13.00-13.30
 • 13.30-14.00
 • 14.00-14.30

qawlnvofugbtigxh4nwf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias Casalinghe (Formpipe)

 

 

nklx4zcqx3irxqzo89pz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joar Palm (Formpipe)

 

ericsson_9318_347x257

 

 

 

 

 

 

Plats: Ericssonrummet (8 personer) – en trappa upp från Stora Foajén

Läs hela
Dag 1.

Ida infront

Erfarenheter från mer än 20 e-arkivprojekt – frågor på det?

Fredrik Samson på Ida Infront har under de senaste 10 år varit delaktig i över 20

Erfarenheter från mer än 20 e-arkivprojekt – frågor på det?

Fredrik Samson på Ida Infront har under de senaste 10 år varit delaktig i över 20 e-arkivinföranden. Ta chansen och ställ frågor och diskutera utifrån just dina utmaningar inom e-arkivområdet.

Boka ditt pass NU>>

Sex pass att välja mellan 25 oktober:

 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00
 • 15.30-16.00
 • 16.00-16.30
 • 16.30-17.00
 • 17.00-17.30

Fyra pass att välja mellan 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 10.00-10.30
 • 11.30-12.00

 

aaeaaqaaaaaaaaasaaaajdm5n2qymju1ltrjzjgtngzkzs05zdrklwqxzda3zduyzdawmq

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Samson (Ida infront)

nobel__9338_347x257

 

 

 

 

 

Plats: Nobelrummet: 8-10 personer ligger en trappa upp från Stora Foajén

Läs hela
Dag 1.

Knowit

Knowit deltar med två olika ämnen:

Webbarkivering (25 okt)

 • Vad behöver göras för att komma igång? Hur gör andra? Vi diskuterar förutsättningarna ur ett verksamhetsperspektiv. Hur ska

Knowit deltar med två olika ämnen:

Webbarkivering (25 okt)

 • Vad behöver göras för att komma igång? Hur gör andra? Vi diskuterar förutsättningarna ur ett verksamhetsperspektiv. Hur ska man t.ex. tänka vad gäller arkivstrategi och gallringsfrågor?
 • Vi diskuterar olika alternativ för att arkivera webbplatser. Vilka verktyg och metoder finns för insamling? I vilka format kan den insamlade informationen lagras? Vi visar också exempel på hur den insamlade informationen kan tillgängliggöras.

Boka ditt Pass NU>>

Två pass att välja mellan 25 oktober:

 • 15.30-16.00
 • 16.00-16.30

Strategisk informationshantering ur ett livscykelperspektiv (26 okt)

 • Vad innebär en strategisk informationshantering ur livscykelperspektiv och vad får det för konsekvens för verksamheten? Finns det fördelar/nackdelar, och vad innebär det för rollerna kring arkiv- och dokumenthantering? Vilket förarbete och vilken förankring måste göras?
 • Vad kan marknaden leverera – vilka olika typer av IT-stöd finns det som kan stödja en strategisk informationshantering över hela livscykeln?
 • Vad behöver den upphandlande myndigheten tänka på när de olika typerna av IT-stöd skall upphandlas? Många upphandlande myndigheter tvingas tilldela leverantörer med systemlösningar som inte är av den typ de önskar. Vi ger tips om vad ni kan göra genom hela upphandlingsprocessen för att ni skall få en systemlösning och en leverantör som uppfyller era behov.

Boka ditt pass NU>>

Fyra pass att välja mellan 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 10.00-10.30
 • 11.00-11.30

tg

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Gustavsson (Knowit)

aaeaaqaaaaaaaapraaaajguwzmrmmte0ltrknjitngziys05ztewltmxmzi5zgnlmzdhnw

 

 

 

 

 

 

 

Joel Norén Krutrök (Knowit)

enstrom-smal

 

 

 

 

 

Plats: Enströmrummet: 10-14 personer ligger en trappa upp från Stora Foajén

 

Läs hela
Dag 1.

Kofax

Den ”Digitala Medarbetaren” är här!

Med hjälp av Kofax ”Robotic Process Automation” teknologi kan administrativa processer automatiseras och effektiviseras genom att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter. Oavsett

Den ”Digitala Medarbetaren” är här!

Med hjälp av Kofax ”Robotic Process Automation” teknologi kan administrativa processer automatiseras och effektiviseras genom att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter. Oavsett om behovet är att effektivisera befintliga processer, att aggregera data via open source, eller integrera befintliga verksamhets- och stödsystem, så kan den ”Digitala Medarbetaren” hjälpa till!

Är ni intresserade av att veta hur den ”Digitala Medarbetaren” kan hjälpa Er och Er verksamhet, är Ni välkomna att träffa Kofax ….

Boka ditt pass NU>>

Fyra pass att välja mellan 25 oktober:

 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00
 • 15.30-16.00
 • 16.00-16.30

Sju pass att välja mellan 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 10.00-10.30
 • 11.30-12.00
 • 13.00-13.30
 • 13.30-14.00
 • 14.00-14.30
 

per-bjorkman

 

 

 

 

 

 

Per Björkman (Kofax) 

 

FullSizeRender

 

 

 

 

 

Mikael Olsson (Kofax) 

 

crafoordrummet_oversikt

 

 

 

 

 

Plats: Crafoordrummet (en trappa upp från Stora Foajén)

 

Läs hela