Konferens 25-26 oktober 2016

E-arkivering. 10.25–11.05

Hur ligger vi till med e-arkiv?

Hur ligger vi till med e-arkiv i Sverige? Vilka är drivkrafterna, utmaningarna och möjligheterna?

Caspar Almalander, nationell samordnare e-arkiv, Sveriges Kommuner och Landsting och Mattias Hammarlund,

Hur ligger vi till med e-arkiv i Sverige? Vilka är drivkrafterna, utmaningarna och möjligheterna?

Caspar Almalander, nationell samordnare e-arkiv, Sveriges Kommuner och Landsting och Mattias Hammarlund, uppdrag e-arkiv, Statens servicecenter

Läs hela
E-arkivering. 15.30–16.20

Webbarkivering i praktiken

  • Praktisk genomgång av metoder och de vanligaste verktygen som används vid webbarkivering.
  • Vilka problem kan man stöta på vid webbarkivering och hur kan de hanteras?
  • Bevarande av
  • Praktisk genomgång av metoder och de vanligaste verktygen som används vid webbarkivering.
  • Vilka problem kan man stöta på vid webbarkivering och hur kan de hanteras?
  • Bevarande av dynamisk webb och sociala medier.

Andreas Segerberg, arkivarie, Regionarkivet Göteborg

Läs hela