Konferens 25-26 oktober 2016

Informationsvärdering. 10.50–11.20

Hur genereras värde ur information?

Ta del av Vattenfalls strategi och vision kring dokumenthantering.

  • Vattenfall lägger krut på effektiv dokumenthantering.
  • Hur kan man öka affärsnyttan och kvaliteten i ostrukturerad information?

Marie

Ta del av Vattenfalls strategi och vision kring dokumenthantering.

  • Vattenfall lägger krut på effektiv dokumenthantering.
  • Hur kan man öka affärsnyttan och kvaliteten i ostrukturerad information?
Marie Lindblom, ECM-manager, Vattenfall AB
 
 
Skärmavbild 2016-05-22 kl. 20.04.49
 
 
Läs hela
Informationsvärdering. 11.25–12.00

Informationskartläggning och säkerhetsklassning

Nyttan och effekt av att konkret se på informationen som hanteras, där fokus är informationen och inte IT-systemet. Vi visar hur man kan göra på ett

Nyttan och effekt av att konkret se på informationen som hanteras, där fokus är informationen och inte IT-systemet. Vi visar hur man kan göra på ett konkret och enkelt sätt. Underlag både till upphandlingskrav och för arkivering.Magdalena och Anders har jobbat tillsammans under flera år. Tidigare har Magdalena arbetat som arkivarie och Anders som säkerhetsansvarig inom samma kommun. Föreläsningen kommer visa på vikten och fördelarna av samarbete mellan arkivens informationshantering och den klassning som görs inom informationssäkerhet. Här finns en stor nytta och effekt för våra verksamheter.

Fokus blir på informationen som hanteras och hur man på ett enkelt och praktiskt sätt kan arbeta.

Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie, Sydarkivera
Anders Danielsson, informationssäkerhetsspecialist, Sydarkivera
Magdalena Nordin Anders Danielsson
 
 
 
 
 
 
 
 
Läs hela
Informationsvärdering. 15.10–15.50

Informationshantering och värdering – olika perspektiv

Paneldebatt med företrädare från olika professioner (forskarspåret) och
Attila Rostoványi, ordförande i DIK
 

  • Hur hoppas du att din forskning kan bidra till att belysa, bidra till lösningar
Paneldebatt med företrädare från olika professioner (forskarspåret) och
Attila Rostoványi, ordförande i DIK
 
  • Hur hoppas du att din forskning kan bidra till att belysa, bidra till lösningar eller skapa fokus rörande informationsförvaltningsfrågor i samhället?
  • Vilken fråga skulle du gärna se att forskningen tog sig an?
  • Vad ser du som professionernas främsta utmaning rörande informationsförvaltning?
  • Hur ser du på informationsförvaltning ur ett kulturarvsperspektiv?
  • Väsentligaste framtidsfrågan inom området?

wb-small2

Läs hela