Konferens 25-26 oktober 2016

Processorienterad arkivredovisning - hur har det gått?. 13.00–14.40

Processorienterad arkivredovisning – hur har det gått?

Spår 1 DAG 2

Lantmäteriet och den nya arkivredovisningen

  • Förankring hittills och vägen framåt

  • Kopplingen verksamhet och huvudprocess

  • Förbättringsarbete – den nya rollen

Jenny Svennewall, arkivarie, och Sandra Hjelmérus, funktionschef, Lantmäteriet

VIR-projektet

Spår 1 DAG 2

Lantmäteriet och den nya arkivredovisningen

  • Förankring hittills och vägen framåt

  • Kopplingen verksamhet och huvudprocess

  • Förbättringsarbete – den nya rollen

Jenny Svennewall, arkivarie, och Sandra Hjelmérus, funktionschef, Lantmäteriet

VIR-projektet i Stockholms läns landsting

Verksamhetsbaserad informationsredovisning – så lyckas du!

Cecilia Boström och Camilla Isaksson, tillsynsarkivarier, Landstingsarkivet i Stockholm

Tillsynsperspektiv på verksamhetsbaserad arkivredovisning och mätning av mognadsnivåer 

Sofia Söderquist och Patrik Höij, Riksarkivet

Läs hela