Konferens 24-25 oktober 2017

Registratur. 13.00-13.45

Att bemöta journalister

Wallenbergsalen

Svea Hovrätt som fick utmärkelsen Årets registratur 2016 ger oss råd. De berättar om sin verksamhet, ger tips om hur på ett effektivt sätt kan

Wallenbergsalen

Svea Hovrätt som fick utmärkelsen Årets registratur 2016 ger oss råd. De berättar om sin verksamhet, ger tips om hur på ett effektivt sätt kan hantera förfrågningar från journalister med flera.

Läs om registratorsyrket på FAI:s webbplats under om oss/registratorsyrket.

Marita Bjelkendal, chef för arkiv och registratur, Svea Hovrätt

 

Läs hela
Registratur. 14.00-14.45

När diarieföringen flyttar till handläggaren

Wallenbergsalen

Om kvalitetssäkring och rollfördelning mellan registratur och handläggare

Annika Gattberg och Therese Eriksson, partner/arkivarier, TA arkiv- och informationskonsulter AB

Wallenbergsalen

Om kvalitetssäkring och rollfördelning mellan registratur och handläggare

Annika Gattberg och Therese Eriksson, partner/arkivarier, TA arkiv- och informationskonsulter AB

Läs hela
Registratur. 17.30-18.00

Mingel med bubbel och prisutdelning

Stora Foajén i anslutning till utställarplatserna

Nätverka bland kollegor från hela branschen och diskutera dagens frågor i väntan på middag och utdelning av det nyinrättade priset

Stora Foajén i anslutning till utställarplatserna

Nätverka bland kollegor från hela branschen och diskutera dagens frågor i väntan på middag och utdelning av det nyinrättade priset till Torbjörn Hörnfeldts minne (FAI-priset).

 

Läs hela