Konferens 24-25 oktober 2017

E-lärande. 09.00-09.35

E-lärande 1 – Video vs Interaktiv utbildning

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

Videoutbildningar med glimten i ögat

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Malmö stadsarkiv

Vad ska man använda sig av när kommunens

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

Videoutbildningar med glimten i ögat

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Malmö stadsarkiv

Vad ska man använda sig av när kommunens intranät inte räcker till? Youtube så klart!

Vi gjorde den första filmen inför en tre-veckors kurs som vi arrangerade tillsammans med Lunds Landsarkiv och som riktade sig till arkivredogörare i kommuner. Filmen visar hur man packar en arkivbox och vi lade den på Youtube för att den skulle gå att nå även för de som inte arbetar i Malmö Stad. Sedan gjorde vi fler filmer, om hur man skapar en klassisk arkivförteckning och hur man redovisar arkivboxar processorienterat.

Målet med filmerna är att de ska kunna användas av personal i och utanför Malmö Stad som ska leverera arkiv till Stadsarkivet eller ordna och förteckna arkiv i sin egen verksamhet. Det är mycket lättare att lära sig genom en film än genom en massa skriven text, och om filmen är rolig blir det ännu lättare att ta till sig vad filmen lär ut.

Filmerna är inspelade i ett magasin på Stadsarkivet. Ingen avancerad utrustning används utan vi har tvingat en kollega att hålla Suzannes mobil som vi spelar in allt på. Vi har heller inte skrivit något manus utan hela texten har vi tramsat fram under fikapauserna. Den enda gång som vi har gjort något avancerat med en uppbyggd rekvisita var när vi spelade in ett Halloween-avsnitt som hade sin grund i vår frustration över vissa så kallade arkivlokaler.

Läs hela
E-lärande. 09.40-10.15

E-lärande 1 – Video vs Interaktiv utbildning

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

ArkiveraMera – interaktiv utbildning om att städa närarkiv

Anki Heimonen, arkivarie och utbildare på kommunalförbundet Sydarkivera.

Anki berättar om erfarenheterna

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

ArkiveraMera – interaktiv utbildning om att städa närarkiv

Anki Heimonen, arkivarie och utbildare på kommunalförbundet Sydarkivera.

Anki berättar om erfarenheterna när det gäller att utveckla och använda interaktiva utbildningar. Kommunalförbundet Sydarkivera har i uppgift att tillhandahålla utbildningar om arkiv och informationshantering till de kommuner som är förbundsmedlemmar. En del i detta arbete är att prova på olika typer av resurser för e-lärande.

Spelet har utvecklats i samband med ett examensarbete för Magnus Heimonen, 22 år. Mer information om bakgrunden finns på sidan Arkivera Mera – Städa Närarkiv. Magnus berättar om sina erfarenheter:

”Jag har sedan jag lade handen på mitt första tangentbord haft ett brinnande intresse för ny teknik och att använda ny teknik för att förenkla äldre metoder. Arkivverksamhet är för de som inte är insatta ofta ett svåråtkomligt ämne – något som förväntas finnas och fungera men som de flesta inte förstår hur det fungerar. Efter tre år på högskolan i Skövde som dataspelsutvecklare och nästan fem år som programvaruutvecklare för eget bruk så har jag, i samarbete med Sydarkivera, börjat attackera det problemet och skapat en idé – ett proof of concept. Arkivera Mera – Städa Närarkiv är ett steg i rätt riktning, ett försök att göra arkivverksamheten tillgänglig och förståelig för alla, oavsett tidigare erfarenhet. Projektet utvecklades under ca. två månader i Unity Engine 5 för att vara litet, lättillgängligt och lärorikt. Med information och vägledning från Sydarkivera blev programmet till vad det är idag: en charmig och kort utbildning i hur det kan vara att städa ett närarkiv. Förhoppningsvis har ni lika kul när ni kör det som jag hade när jag utvecklade det!”

Prova på att städa närarkiv! www.arkiveramera.se (Fungerar bäst med Edge, Chrome, Safari eller Firefox)

Magnus Heimonen på Linkedin

Läs hela
E-lärande. 10.20-10.50

Kaffe och möjlighet att prova på i pausen

Spår Misc. i Rausingrummet 

Spår Misc. i Rausingrummet 

Läs hela
E-lärande. 10.50-11.40

E-lärande 2

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

Samtal om möjligheter med e-lärande. Hur kommer man igång och vad ska man tänka på?

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

Samtal om möjligheter med e-lärande. Hur kommer man igång och vad ska man tänka på?

Läs hela