Konferens 24-25 oktober 2017

Arkitekturspåret. 08.45-08.50

Välkomstord moderator

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Läs hela
Arkitekturspåret. 08.50-09.30

Finns det en nationell strategi för arkitektur?

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Den övergripande inriktningen för eSam är att skapa förutsättningar och möjliggöra samverkan kring digitaliserng i samverkan. Det handlar om

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Den övergripande inriktningen för eSam är att skapa förutsättningar och möjliggöra samverkan kring digitaliserng i samverkan. Det handlar om samverkan kring utveckling av digitala lösningar som utgår från vad privatpersoner och företag behöver. Det handlar också om samverkan kring lösningar som effektiviserar informationsutbytet mellan offentliga och privata aktörer.

Mikael Österlund, architect, eSamverkansprogrammet, Pensionsmyndigheten

 

Läs hela
Arkitekturspåret. 09.35-10.15

Verksamhetsarkitektur inom kommuner

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Enterprise Architecture och hur kopplingen ser ut till arkiv och informationsförvaltning.

  • Vad kan verksamhetsarkitektur skapa för värde?
  • Hinder och utmaningar för

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Enterprise Architecture och hur kopplingen ser ut till arkiv och informationsförvaltning.

  • Vad kan verksamhetsarkitektur skapa för värde?
  • Hinder och utmaningar för kommunerna

David Osser, IT-arkivarie/systemförvaltare e-arkiv, Malmö stad, FAI-stipendiat

Läs hela
Arkitekturspåret. 10.50-11.30

Arkitekturen bakom landstingens och regionernas e-hälsoarbete/e-tjänster

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Framtidens

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Framtidens vård och omsorg står inför stora utmaningar när det gäller digitala möten och utbyte av information mellan olika IT-system. Personal ska ha tillgång till relevant information om sina patienter när de behöver den, och patienter ska också kunna se sin egen information på nätet. Totalt rör det sig om tusentals förbindelser som sömlöst ska kunna kommunicera med varandra. Både inom och utom vårdgivare, med andra myndigheter och även med den privata verksamheten där beröringspunkter finns. För att göra detta möjligt, krävs en omfattande och väl genomtänkt IT-arkitektur – på flera olika nivåer. 

Johan Eltes, Deputy CTO, Inera

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvitter @Sara_Meunier_SE

Läs hela
Arkitekturspåret. 11.35-12.15

Arkitektur i olika lager

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Gemensam bild av verksamheten överbryggar gapet mellan verksamhet och IT. 

Mats Andreasen, Solution Architect, Ascom Sweden

 

 

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Gemensam bild av verksamheten överbryggar gapet mellan verksamhet och IT. 

Mats Andreasen, Solution Architect, Ascom Sweden

 

 

Läs hela
Arkitekturspåret. 12.20-12.30

Avrundning moderator

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Läs hela
Arkitekturspåret. 13.30-14.10

Landstingsarkivet genom tre e-arkivgenerationer

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Från vision till verklighet

Genom att skapa en långsiktig och hållbar miljö för bevarande kan Landstingsarkivet effektivt tillgängliggöra arkiverad information

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Från vision till verklighet

Genom att skapa en långsiktig och hållbar miljö för bevarande kan Landstingsarkivet effektivt tillgängliggöra arkiverad information och möta kommande behov av olika arkiveringstjänster. Om mognadsprocessen och hur man dragit nytta av lärdomarna i utvecklingsarbetet.

Martin Olsson, förvaltningsledare och Leif Pettersson, bevarandestrateg, Landstingsarkivet i Stockholm

 

Läs hela
Arkitekturspåret. 14.15-14.55

Region Kronobergs införande av e-arkiv

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Inom Region Kronoberg finns idag omkring 400 olika IT-system som hanterar alltifrån sjukvård, ekonomi, HR, trafikledning till administration. Nu

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Inom Region Kronoberg finns idag omkring 400 olika IT-system som hanterar alltifrån sjukvård, ekonomi, HR, trafikledning till administration. Nu är det dags för några av de äldsta systemen att tas ur drift vilket betyder att både data och dokument måste e-arkiveras.

Emma Widén, projektledare e-arkiv och Jenny Kristensson Wallin, e-arkivist, Region Kronoberg

Emma Widén, projektledare och Jenny Kristensson Wallin, registrator

 

Läs hela
Arkitekturspåret. 14.55-15.00

Slutord moderator

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Läs hela