Konferens 24-25 oktober 2017

E-förvaltning. 09.40-10.20

Riksarkivets roll i informationsförvaltningen

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Hur ligger vi till med öppna data i Sverige? Drivkrafterna, utmaningar och möjligheter?

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Hur ligger vi till med öppna data i Sverige? Drivkrafterna, utmaningar och möjligheter?

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Läs hela
E-förvaltning. 10.25-11.05

Vad händer på e-förvaltningsenheten?

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Hur ligger vi till med digitaliseringen i Sverige? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter?

Magnus Enzell, ämnesråd, Finansdepartementet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Hur ligger vi till med digitaliseringen i Sverige? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter?

Magnus Enzell, ämnesråd, Finansdepartementet

Läs hela
E-förvaltning. 11.20-12.00

Myndighetsanalys av Riksarkivet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Varför skrevs rapporten och hur togs den emot på regeringskansliet?

Ta del av statskontorets rapport här.

Statskontoret har analyserat Riksarkivet.

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Varför skrevs rapporten och hur togs den emot på regeringskansliet?

Ta del av statskontorets rapport här.

Statskontoret har analyserat Riksarkivet. Statskontorets samlade bedömning är att Riksarkivet fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Riksarkivet och regeringen bör dock hantera ett antal utmaningar som är betydelsefulla för Riksarkivets verksamhet och resultat framöver. Till dessa utmaningar hör att besvara det stora antalet skriftliga förfrågningar som Riksarkivet får. Riksarkivet står också inför en fortsatt storskalig digitalisering av det arkivmaterial de förvarar samt lever med en viss osäkerhet när det gäller antalet framtida leveranser av arkivmaterial från andra myndigheter.

Vidare visar analysen att det från omvärlden finns en efterfrågan att Riksarkivet ska utveckla sitt arbete med att vägleda och kontrollera andra arkivbildare. Behovet av vägledning är särskilt stort i frågor som har blivit aktuella i och med det offentliga Sveriges utveckling mot en digital förvaltning. 

Riksarkivet genomgick 2010 en stor förändring i och med att flera tidigare fristående myndigheter slogs samman till en. I samband med sammanslagningen påbörjade myndigheten ett förändringsarbete för att effektivisera verksamheten. Analysen visar att det kvarstår en del arbete innan dessa förändringar uppnått ett önskat resultat.

Alexander Bjerner, utredare, Statskontoret

 

Läs hela
E-förvaltning. 15.35-16.15

FGS, Status i Sverige och andra länder

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för strukturering av information; hur ser det ut just nu i Sverige samt utomlands.

Karin Bredenberg,

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för strukturering av information; hur ser det ut just nu i Sverige samt utomlands.

Karin Bredenberg, funktionsansvarig för FGS-funktionen, Riksarkivet

Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS) för strukturering av information är ett koncept som nu spridit sig utanför Sverige gränser. Dagens presentation belyser vad som hänt fram till dags dato här hemma i Sverige med FGS men också vad som sker internationellt med Common Specifikations (CS), Europa motsvarigheten till just FGS. Vad som är på gång i flera internationella standardiseringsgrupper just nu kommer också att kort beskrivas.

Karin Bredenberg, Riksarkivet arbetar som funktionsansvarig för FGS-funktionen vid Riksarkivet och är även medlem i flera av de standardiseringsgrupper som finns för utbytesformat inom det berörda området.

Hennes utbildningsbakgrund består av två ingenjörsutbildningar och hon har arbetat i 11 år med arkivfrågor och standardisering.

Läs mer om om Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS):

FGS-funktionens webbsidor

Läs hela
E-förvaltning. 13.35-14.15

Samverkan vid handläggning av ekonomiskt bistånd

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 2)

Utveckling och förvaltning av den sammansatta bastjänsten för ekonomiskt bistånd. En nationell elektronisk tjänst som gör det enklare

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 2)

Utveckling och förvaltning av den sammansatta bastjänsten för ekonomiskt bistånd. En nationell elektronisk tjänst som gör det enklare för handläggaren att fatta beslut om ekonomiskt bistånd.

Markus Bill, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan och Annika Londono, förändringsledare, SKL

 

 

Läs hela
E-förvaltning. 13.30-14.10

ECM, Dokumenthantering, informationskultur och e-förvaltning

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

Skillnader och likheter mellan ECM och dokumenthantering (Records Management). Informationskulturens påverkan på hantering av den offentliga informationen i

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

Skillnader och likheter mellan ECM och dokumenthantering (Records Management). Informationskulturens påverkan på hantering av den offentliga informationen i kontexten kring e-förvaltning och utveckling.

Proscovia Svärd, fil dr, lektor i arkivvetenskap, Södertörns högskola

Läs hela
E-förvaltning. 16.20-17.20

Källkritik på webben – Lär dig känna igen vandringssägner!

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Jack Werner, frilansjournalist, som bland annat driver Creepypodden och har varit med att starta Viralgranskaren.

Twitter @kwasbeb

Gemensamt spår i Wallenbergsalen (stora salen dag 1)

Jack Werner, frilansjournalist, som bland annat driver Creepypodden och har varit med att starta Viralgranskaren.

Twitter @kwasbeb

Läs hela