Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 14.00-14.45
Tema: Registratur, Yrkesrollen

När diarieföringen flyttar till handläggaren

Wallenbergsalen

Om kvalitetssäkring och rollfördelning mellan registratur och handläggare

Annika Gattberg och Therese Eriksson, partner/arkivarier, TA arkiv- och informationskonsulter AB