Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 17.30-18.00
Tema: Registratur

Mingel med bubbel och prisutdelning

Stora Foajén i anslutning till utställarplatserna

Nätverka bland kollegor från hela branschen och diskutera dagens frågor i väntan på middag och utdelning av det nyinrättade priset till Torbjörn Hörnfeldts minne (FAI-priset).