Konferens 24-25 oktober 2017

Dataskyddsförordningen. 08.50-09.30

Dataskyddsförordningen – en överblick

Wallenbergsalen

 • Förändringar som påverkar din verksamhet
 • Särskilt om arkiv
 • Hur kan man förbereda sig?

Lotta Hahn Kavtaradze, jurist, PrivacyLine

Dataskyddsutredningen presenterar sitt förslag till kompletterande svensk dataskyddslag den 12 maj.

Wallenbergsalen

 • Förändringar som påverkar din verksamhet
 • Särskilt om arkiv
 • Hur kan man förbereda sig?

Lotta Hahn Kavtaradze, jurist, PrivacyLine

Dataskyddsutredningen presenterar sitt förslag till kompletterande svensk dataskyddslag den 12 maj. Läs pressmeddelande från Regeringskansliet.

Läs hela
Dataskyddsförordningen. 09.35-10.15

Hur vi säkerställer sekretess och dataskydd i e-arkivtjänsten

Wallenbergsalen

Den skärpta regleringen i GDPR och förväntningarna på tjänsten innebär att e-arkivtjänsten hos Statens servicecenter måste uppfylla högt ställda krav på informationssäkerhet.

Gustaf Johnssén, chefsjurist, Statens

Wallenbergsalen

Den skärpta regleringen i GDPR och förväntningarna på tjänsten innebär att e-arkivtjänsten hos Statens servicecenter måste uppfylla högt ställda krav på informationssäkerhet.

Gustaf Johnssén, chefsjurist, Statens servicecenter

Det gäller konkreta funktionskrav, avtal och organisatoriska lösningar, som möjliggör transparens och granskning av processen. Frågor om integritet, sekretess och säkerhet blir allt viktigare för företag, kommuner och myndigheter.

Gustaf har under flera år arbetat med frågor som rör rättsliga aspekter på styrning och ledning av statlig förvaltning, särskilt utveckling och styrning av e-förvaltning. Detta berör centrala förvaltningsrättsliga frågor, till exempel offentlighet och sekretess samt teknisk standardisering. Han har även ansvarat för genomförandet av PSI-direktivet i svensk rätt.

Han har arbetat vid bland annat Regeringskansliet (Socialdepartementet), Statskontoret, Riksarkivet, Skatteverket och Finansdepartementet, som kanslichef för Nämnden för elektronisk förvaltning samt som sekreterare i flera offentliga utredningar.

 

 

Läs hela
Dataskyddsförordningen. 10.50-11.30

Hur vi förbereder oss för dataskyddsförordningen – Leksands kommun

Wallenbergsalen

 • Att få verksamheterna med på tåget
 • Så gick det till med utbildningsinsatsen
 • Därför är dataskyddsförordningsarbetet en katalysator för utveckling

Andrew Tutt Wixner, arkivarie, Leksands kommun

 

Wallenbergsalen

 • Att få verksamheterna med på tåget
 • Så gick det till med utbildningsinsatsen
 • Därför är dataskyddsförordningsarbetet en katalysator för utveckling

Andrew Tutt Wixner, arkivarie, Leksands kommun

 

Läs hela
Dataskyddsförordningen. 11.35-12.15

Dataskyddsförordningen – Hur ska den omsättas i offentlig sektor?

Wallenbergsalen

EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR) och hur den ska omsättas i praktiken i den offentliga sektorn. Huvuddrag och väsentliga nyheter för den offentliga sektorn.

Lisa Johansson, jurist,

Wallenbergsalen

EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR) och hur den ska omsättas i praktiken i den offentliga sektorn. Huvuddrag och väsentliga nyheter för den offentliga sektorn.

Lisa Johansson, jurist, Datainspektionen

Den 25 maj 2018 börjar en ny förordning att tillämpas i Sverige och övriga EU. Denna dataskyddsförordning kallas ofta kort för GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Lisa Johansson, jurist på Datainspektionen, presenterar huvuddragen och väsentliga nyheter i GDPR för den offentliga förvaltningen.

Lisa Johansson arbetar på enheten för myndigheter, vård och utbildning. Har lång erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor. Har det senaste året arbetat med och föreläst på Datainspektionens utbildningar om dataskyddsförordningen. Har ett särskilt fokus gentemot offentlig sektor och har bland annat deltagit i ett projekt gällande kommuners webbpublicering av diarier och protokoll.

 

Läs hela