Konferens 24-25 oktober 2017

Nordisk utblick. 11.15-12.00

Det digitala Rigsarkivet i Danmark – utmaningar och möjligheter

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda sektorn. Har Riksarkivet en digital arkivdepå? Vilka problem och framgångar finns? Vad är speciellt för Danmark?

Jan Dalsten Sørensen, chefkonsulent, Indsamling och Bevaring, Rigsarkivet i Danmark

Följ Jan Dalsten Sørensen på Twitter: @jdalsten

Läs hela
Nordisk utblick. 13.00-13.45

Gallrings- och bevarandestrategier i Finland

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda sektorn. Har Riksarkivet en digital arkivdepå? Vilka problem och framgångar finns? I Finland har man beslutat att nyare pappershandlingar, som har digitaliserats kan gallras som en del av leveransprocessen från myndigheter till Riksarkivet.

Veli-Matti Pussinen, direktör, Riksarkivet Finland

 

Läs hela
Nordisk utblick. 14.00-14.45

Digitalisering i Norge – En lägesrapport

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda sektorn. Har Riksarkivet en digital arkivdepå? Vilka problem och framgångar finns?. Norge har mångårig erfarenhet av enhetligt strukturerade leveranser från statliga myndigheter och kommuner. Riksarkivet har en styrande funktion även för kommuner. 

Se film med Stian Norli ”Ledelse, medarbeiderskap og kultur for en ny digital hverdag”.

Stian Norli, fagdirektör, Arkivverket i Norge

 

 

Läs hela