Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 13.00-13.45
Tema: Registratur, Yrkesrollen

Att bemöta journalister

Wallenbergsalen

Svea Hovrätt som fick utmärkelsen Årets registratur 2016 ger oss råd. De berättar om sin verksamhet, ger tips om hur på ett effektivt sätt kan hantera förfrågningar från journalister med flera.

Läs om registratorsyrket på FAI:s webbplats under om oss/registratorsyrket.

Marita Bjelkendal, chef för arkiv och registratur, Svea Hovrätt