Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 14.00-14.45
Tema: Nordisk utblick

Digitalisering i Norge – En lägesrapport

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda sektorn. Har Riksarkivet en digital arkivdepå? Vilka problem och framgångar finns?. Norge har mångårig erfarenhet av enhetligt strukturerade leveranser från statliga myndigheter och kommuner. Riksarkivet har en styrande funktion även för kommuner. 

Se film med Stian Norli “Ledelse, medarbeiderskap og kultur for en ny digital hverdag”.

Stian Norli, fagdirektör, Arkivverket i Norge