Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 11.15-12.00
Tema: Nordisk utblick

Det digitala Rigsarkivet i Danmark – utmaningar och möjligheter

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda sektorn. Har Riksarkivet en digital arkivdepå? Vilka problem och framgångar finns? Vad är speciellt för Danmark?

Jan Dalsten Sørensen, chefkonsulent, Indsamling och Bevaring, Rigsarkivet i Danmark

Följ Jan Dalsten Sørensen på Twitter: @jdalsten