Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 1. 13.00-13.45
Tema: Nordisk utblick

Gallrings- och bevarandestrategier i Finland

Nordisk utblick i Wenströmsalen (parallellt spår dag 1)

Den nordiska utblicken fokuserar på riksarkivens roll i förhållande till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till den enskilda sektorn. Har Riksarkivet en digital arkivdepå? Vilka problem och framgångar finns? I Finland har man beslutat att nyare pappershandlingar, som har digitaliserats kan gallras som en del av leveransprocessen från myndigheter till Riksarkivet.

Veli-Matti Pussinen, direktör, Riksarkivet Finland