Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 10.50-11.40
Tema: E-lärande, Miscellaneous

E-lärande 2

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

Samtal om möjligheter med e-lärande. Hur kommer man igång och vad ska man tänka på?