Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 09.40-10.15
Tema: E-lärande

E-lärande 1 – Video vs Interaktiv utbildning

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

ArkiveraMera – interaktiv utbildning om att städa närarkiv

Anki Heimonen, arkivarie och utbildare på kommunalförbundet Sydarkivera.

Anki berättar om erfarenheterna när det gäller att utveckla och använda interaktiva utbildningar. Kommunalförbundet Sydarkivera har i uppgift att tillhandahålla utbildningar om arkiv och informationshantering till de kommuner som är förbundsmedlemmar. En del i detta arbete är att prova på olika typer av resurser för e-lärande.

Spelet har utvecklats i samband med ett examensarbete för Magnus Heimonen, 22 år. Mer information om bakgrunden finns på sidan Arkivera Mera – Städa Närarkiv. Magnus berättar om sina erfarenheter:

“Jag har sedan jag lade handen på mitt första tangentbord haft ett brinnande intresse för ny teknik och att använda ny teknik för att förenkla äldre metoder. Arkivverksamhet är för de som inte är insatta ofta ett svåråtkomligt ämne – något som förväntas finnas och fungera men som de flesta inte förstår hur det fungerar. Efter tre år på högskolan i Skövde som dataspelsutvecklare och nästan fem år som programvaruutvecklare för eget bruk så har jag, i samarbete med Sydarkivera, börjat attackera det problemet och skapat en idé – ett proof of concept. Arkivera Mera – Städa Närarkiv är ett steg i rätt riktning, ett försök att göra arkivverksamheten tillgänglig och förståelig för alla, oavsett tidigare erfarenhet. Projektet utvecklades under ca. två månader i Unity Engine 5 för att vara litet, lättillgängligt och lärorikt. Med information och vägledning från Sydarkivera blev programmet till vad det är idag: en charmig och kort utbildning i hur det kan vara att städa ett närarkiv. Förhoppningsvis har ni lika kul när ni kör det som jag hade när jag utvecklade det!”

Prova på att städa närarkiv! www.arkiveramera.se (Fungerar bäst med Edge, Chrome, Safari eller Firefox)

Magnus Heimonen på Linkedin