Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 09.00-09.35
Tema: E-lärande

E-lärande 1 – Video vs Interaktiv utbildning

Spår Misc. i Rausingrummet (parallellt spår dag 2)

Videoutbildningar med glimten i ögat

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Malmö stadsarkiv

Vad ska man använda sig av när kommunens intranät inte räcker till? Youtube så klart!

Vi gjorde den första filmen inför en tre-veckors kurs som vi arrangerade tillsammans med Lunds Landsarkiv och som riktade sig till arkivredogörare i kommuner. Filmen visar hur man packar en arkivbox och vi lade den på Youtube för att den skulle gå att nå även för de som inte arbetar i Malmö Stad. Sedan gjorde vi fler filmer, om hur man skapar en klassisk arkivförteckning och hur man redovisar arkivboxar processorienterat.

Målet med filmerna är att de ska kunna användas av personal i och utanför Malmö Stad som ska leverera arkiv till Stadsarkivet eller ordna och förteckna arkiv i sin egen verksamhet. Det är mycket lättare att lära sig genom en film än genom en massa skriven text, och om filmen är rolig blir det ännu lättare att ta till sig vad filmen lär ut.

Filmerna är inspelade i ett magasin på Stadsarkivet. Ingen avancerad utrustning används utan vi har tvingat en kollega att hålla Suzannes mobil som vi spelar in allt på. Vi har heller inte skrivit något manus utan hela texten har vi tramsat fram under fikapauserna. Den enda gång som vi har gjort något avancerat med en uppbyggd rekvisita var när vi spelade in ett Halloween-avsnitt som hade sin grund i vår frustration över vissa så kallade arkivlokaler.