Konferens 25-26 oktober 2016

Dag 1. 15.30–16.20
Tema: E-arkivering

Webbarkivering i praktiken

  • Praktisk genomgång av metoder och de vanligaste verktygen som används vid webbarkivering.
  • Vilka problem kan man stöta på vid webbarkivering och hur kan de hanteras?
  • Bevarande av dynamisk webb och sociala medier.

Andreas Segerberg, arkivarie, Regionarkivet Göteborg