Konferens 25-26 oktober 2016

Dag 2. 10.50–11.00
Tema: Forskarspåret

Välkomstord och introduktion

DAG 2 – 26 oktober
Moderator för forskarspåret Göran Samuelsson inleder.
Göran Samuelsson, universitetslektor, Mittuniversitetet.