Konferens 25-26 oktober 2016

Dag 2. 11.25–12.00
Tema: Informationsvärdering

Informationskartläggning och säkerhetsklassning

Nyttan och effekt av att konkret se på informationen som hanteras, där fokus är informationen och inte IT-systemet. Vi visar hur man kan göra på ett konkret och enkelt sätt. Underlag både till upphandlingskrav och för arkivering.Magdalena och Anders har jobbat tillsammans under flera år. Tidigare har Magdalena arbetat som arkivarie och Anders som säkerhetsansvarig inom samma kommun. Föreläsningen kommer visa på vikten och fördelarna av samarbete mellan arkivens informationshantering och den klassning som görs inom informationssäkerhet. Här finns en stor nytta och effekt för våra verksamheter.

Fokus blir på informationen som hanteras och hur man på ett enkelt och praktiskt sätt kan arbeta.

Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie, Sydarkivera
Anders Danielsson, informationssäkerhetsspecialist, Sydarkivera
Magdalena Nordin Anders Danielsson