Konferens 25-26 oktober 2016

Dag 2. 11.00–11.30
Tema: Forskarspåret

Ekonomi

DAG 2 – 26 oktober
Gustaf Juell-Skielse har lång erfarenhet som verksamhetskonsult hos bland andra Accenture och Acando. Han leder flera nationella och internationella projekt inom tjänsteinnovation, affärssystem och öppna data. Han är Stockholms universitets koordinator för forskning inom e-government.
 
Gustaf Juell-Skielse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent Gustaf Juell-Skielse, Stockholms universitet är fil. dr. i data- och systemvetenskap