Konferens 25-26 oktober 2016

Dag 2. 14.00–14.30
Tema: Forskarspåret

BIM ”Building Information Models”

DAG 2 – 26 oktober
Anders Lundqvist är till vardags ansvarig för LTU:s Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT. Han har omfattande erfarenhet av internationella relationer och samarbeten tillsammans med Europa, Afrika, Sydamerika och Asien och med kunder som Teliasonera och Tullverket.
 

Anders kommer med utgångspunkt från EU-projektet DURAARK  (Durable Architectural Knowledge) tala om hur BIM har används i projektet och konsekvenserna för hur man hanterar informationen.Det inkluderar bland annat metoder för att:

  • Integrera skannade ritningar till befintlig ”Building Information Models”.
  • Semantiskt berika bygga modeller med ytterligare datamängder.
  • Bevara 3D-modeller för framtiden

 

Anders Lundqvist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Lundqvist, Luleå tekniska universitet