Konferens 25-26 oktober 2016

Dag 2. 13.30–14.00
Tema: Forskarspåret

Arkitektur

DAG 2 – 26 oktober
Håkan Enquist forskar och undervisar om utformning och förändring av verksamheter och verksamhetsnära IT-system. Han har under 30 år studerat samspelet mellan människor, kunskap och teknik i utveckling av komplexa verksamheter och informationssystem. Där har bland annat arkitektur och olika modeller för verksamhetsutveckling har stått i fokus.
 
Håkan Enquist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan Enquist, lärare och forskare, Göteborgs universitet