Konferens 25-26 oktober 2016

Dag 2. 08.50–09.30
Tema: 2016

Är registratorn även arkivarie? Om en yrkesroll i förändring

Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv har registratorns yrkesroll studerats
  • organisatorisk placering och ställning,
  • förhållande till arkivarieprofessionen,
  • frågor om status och framtida utbildningsbehov.

Uppsatsen av Magnus och Lina finns att läsa på nätet: Är registratorn även arkivarie? En yrkesroll i förändring

Magnus Nordin, arkivarie (studie utförd tillsammans med Lina Jansdotter Persson)