Konferens 22-23 oktober 2019

Dag 1. 09.10-09.20

Moderator inleder

Konferensrum: Hörsalen

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet är moderator för konferensens gemensamma spår. Det är tredje året som Maria är vår

Konferensrum: Hörsalen

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet är moderator för konferensens gemensamma spår. Det är tredje året som Maria är vår moderator vid höstkonferensen.

 

 

Läs hela
Dag 1. 09.20-10.05

Få koll på Digital mognad – använd DiMiO

Konferensrum: Hörsalen

DiMiOS – Digital Mognad i Offentlig Sektor. Den framtagna modellen (DiMiOS) bygger på en positionering av verksamhetens digitala mognad i två dimensioner. Dimensionen “Digital förmåga”

Konferensrum: Hörsalen

DiMiOS – Digital Mognad i Offentlig Sektor. Den framtagna modellen (DiMiOS) bygger på en positionering av verksamhetens digitala mognad i två dimensioner. Dimensionen “Digital förmåga” mäter organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. Dimensionen “Digitalt arv” mäter om existerande infrastruktur stärker eller hindrar digital handlingskraft. Organisationer klassificeras i fyra olika kategorier, med tillhörande beskrivningar och generella rekommendationer. För vidare information, se VITBOK DiMiOS eller ta del av en demoversion av analysverktyget.

Johan Magnusson, PhD, Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet

Vimeo-presentation

Läs hela
Dag 1. 10.05-10.50

Introducing the Connecting Europe eArchiving Building Block

Konferensrum: Hörsalen

Tools available at the eArchiving Building Block. How can they be used? 

How to apply the European Union’s tools.

Janet Anderson was the Scientific Coordinator of

Konferensrum: Hörsalen

Tools available at the eArchiving Building Block. How can they be used? 

How to apply the European Union’s tools.

Janet Anderson was the Scientific Coordinator of the E-ARK and E-ARK4ALL projects, managing the project on a day-to-day basis. For E-ARK she also conducted the impact assessment. Within E-ARK, her interests lay particularly in using Big Data techniques for archiving databases and data warehouses, and in both projects she worked on developing metadata standards. She is currently Vice-Chair of the DILCIS Board. She holds a BSc in Mathematics, an MSc in Electrical and Electronic Engineering, a PhD in the History of Mathematics, and a BA in French and she has been researching in the field of Digital Humanities for the last 25 years. She has recent experience working on the EC-funded E-RIHS, ROMOR and KEEP projects, and on the UKRO-funded SEAHA and POCOS projects.

 

 

 

 

 

 

 

David Anderson holds a PhD in artificial intelligence and has extensive experience in numerous funded projects in Digital Preservation and Archiving. He was responsible for Quality Management in the E-ARK and E-ARK4ALL projects.. He is currently DLM Secretary and Treasurer. David has 37 years’ experience working in Higher Education, in leadership roles where he was responsible for a number of innovations in teaching, including leading the development of CLEM (one of the first blended learning systems in the UK). He is the author of five books and numerous articles on computing and digital preservation, and is the Editor of the Taylor & Francis Journal ‘New Review of Information Networking’.

 

 

 

 

 

 

 

Youtube

eArchiving Building Block https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving 

E-ARK4ALL project http://e-ark4all.eu/ 

 

 

 

 

 

 

Läs hela
Dag 1. 10.05-10.50

Vart är vi på väg med registatoryrket i det digitala informationssamhället

Konferensrum: Stora Världen

Caspar Almalander, enhetschef, och Brittis Lannerfors, systemförvaltare/kommunregistrator, Botkyrka kommun

  • Status idag, var befinner vi oss
  • Förväntningar hos allmänheten
  • Trender och utvecklingar inom den offentliga verksamheten
  • Hur gör

Konferensrum: Stora Världen

Caspar Almalander, enhetschef, och Brittis Lannerfors, systemförvaltare/kommunregistrator, Botkyrka kommun

  • Status idag, var befinner vi oss
  • Förväntningar hos allmänheten
  • Trender och utvecklingar inom den offentliga verksamheten
  • Hur gör Botkyrka kommun
  • Vart är vi på väg, framtidens registratur och arkiv
Läs hela
Dag 1. 11.20-12.00

eSAM svenskt ramverk för digital samverkan

Konferensrum: Hörsalen

Det offentliga Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Det svenska ramverket för digital samverkan syftar till att ge stöd

Konferensrum: Hörsalen

Det offentliga Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Det svenska ramverket för digital samverkan syftar till att ge stöd till offentliga organisationer att samverka digitalt och fungera effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort. Ramverket tar sin utgångspunkt i den nya versionen av EIF (European Interoperability Framework) men är anpassad till svenska förhållanden och förutsättningar. Ramverket rör hela organisationen, det vill säga arkitektur, juridik, säkerhet, verksamhet etc. En viktig målgrupp är de som arbetar med styrning och ledning inom digitalisering. Men även operativa funktioner som till exempel arkivarier, jurister, portföljansvariga, verksamhetsutvecklare, kravanalytiker, säkerhetsspecialister och projektledare som arbetar med digitaliseringsarbeten.

Mikael Österlund, digital strateg och chefsarkitekt, eSams kansli och Michiko Muto, förnyelsebyråkrat, Pensionsmyndigheten berättar om ramverket – hur det har tagits fram i bred involvering med representanter för såväl stat, kommun och landsting samt ger konkreta tips på hur ramverket kan användas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om eSam

Läs mer om SSC

Läs hela
Dag 1. 11.20-12.00

Så arbetar Kungliga biblioteket med format kring ljud och bild

Konferensrum: Stora Världen

Vägen hit, de senaste femton åren och nu framåt…

Kungliga biblioteket har sedan 2009, efter sammanslagningen med Statens ljud- och bildarkiv även uppdraget att samla

Konferensrum: Stora Världen

Vägen hit, de senaste femton åren och nu framåt…

Kungliga biblioteket har sedan 2009, efter sammanslagningen med Statens ljud- och bildarkiv även uppdraget att samla in det audiovisuella arvet enligt pliktlagen. Vi har över tio års erfarenhet av att både digitalisera av-material och ta emot digitala filer och bygga samlingen vidare. Vi resonerar kring våra formatval hittills och blickar framåt.

Kaisa Unander, Enhetschef Digitalisering och Mikael Johansson, teknisk expert, båda på Avdelningen för Digitala samlingar 

 

Läs hela
Dag 1. 13.00-13.50

Inventera ostrukturerad information med AI

Konferensrum: Hörsalen

Hur möter vi utmaningen med kartläggning av data i komplexa informationssystem med stöd av AI?

En av de stora utmaningarna inom informationsförvaltning är att veta

Konferensrum: Hörsalen

Hur möter vi utmaningen med kartläggning av data i komplexa informationssystem med stöd av AI?

En av de stora utmaningarna inom informationsförvaltning är att veta vilken data som finns inom varje organisations stora lagrade datamängder.

För att möta utmaningen med inventering och klassificering av stora lagrade datamängder, har Föreningen Sambruk genomfört en förstudie tillsammans med tio kommuner i syfte att undersöka hur modern teknik kan utnyttjas för effektiv automatiserad sökning och identifiering av olika specifika egenskaper av stora datamängder, för att underlätta analys och klassificering av data.

Föredraget beskriver hur projektet genomfördes, där olika tekniska lösningar baserad på artificiell intelligens (AI) testades och resultatet därav. Dessutom presenteras av den framtagna lösningen, som användes för att verifiera de praktiska nyttoeffekterna.

Peter Mankenskiöld, verksamhetskonsult och hållbarhetsstrateg, Sambruk

 

Läs hela
Dag 1. 13.00-13.50

Dokumenthanteringsplan – praktikfall

Konferensrum: Stora Världen

Om hur Transportstyrelsens arbetar med att kartlägga myndighetens information
Elin Johansson, samordnare, dokument- och ärendehantering, Transportstyrelsen

Konferensrum: Stora Världen

Om hur Transportstyrelsens arbetar med att kartlägga myndighetens information
Elin Johansson, samordnare, dokument- och ärendehantering, Transportstyrelsen

Läs hela
Dag 1. 13.50-14.50

Hur digitaliseringen påverkar mänskligt beteende

Ashkan Fardost studerar hur digitalisering och teknologi påverkar olika branscher, mänskligt beteende och hela samhällen. Enligt Ashkan Fardost har de flesta missförstått hela poängen med

Ashkan Fardost studerar hur digitalisering och teknologi påverkar olika branscher, mänskligt beteende och hela samhällen. Enligt Ashkan Fardost har de flesta missförstått hela poängen med digitaliseringen. Det handlar inte bara om teknologi i sig, utan även hur digitala teknologier påverkar mänskligt beteende. En affärsmodell som ska överleva i den digitala eran måste därför ta hänsyn till det digitala beteendet, inte bara den digitala teknologin. Det handlar alltså inte bara om att omvandla analoga processer till ettor och nollor eller att skriva uppdateringar på sociala medier. Det handlar om ett helt nytt sätt att tänka.

Ashkan Fardost har spännande föreläsningar om digitaliseringen, människan och framtiden baserat på filosofi, antropologi och teknologi. Han djupdyker i människans historia och sätt att vara för att förstå vart teknologin kan leda framöver. 

Ashkan Fardost började sin digitala resa i början av 2000-talet. Genom att göra musik med mjukvara och “hacka” Napster spred han sin musik världen över och landade ett skivkontrakt med EMI och Armada Music som 17-åring. Efter musikkarriären involverade han sig i innovationsvärlden. Han har bland annat en doktorsexamen i kemisk katalys från Uppsala universitet och har spenderat flera år i Stockholms startup-scen, både som grundare och medarbetare.

Ashkan Fardost, Digitaliseringsexpert och forskare med spännande föreläsningar om framtiden

TEDx Berlin 2015 – IFA Berlin – City Cube -Foto: Sebastian Gabsch – www.sega-foto.de – 0176 26487275

 

 

Läs hela
Dag 1. 13.50-14.50

Anläggningsinformation på Trafikverket

Konferensrum: Stora Världen

I de stora infrastruktur projekten som t.ex Förbifart Stockholm eller till de nya stambanor som Ostlänken uppstår mängder av information av olika slag

Konferensrum: Stora Världen

I de stora infrastruktur projekten som t.ex Förbifart Stockholm eller till de nya stambanor som Ostlänken uppstår mängder av information av olika slag från text till 3D. Vi tänker i det här passet berätta hur vi idag hanterar dessa flöden.

Göran Samuelsson, informationsspecialist, och Karin Anderson, verksamhetsutvecklare och BIM-specialist, Trafikverket

Läs hela
Dag 1. 15.40-16.25

Formatkonvertering i praktiken – vad går att uppnå?

Konferensrum: Hörsalen

När du väl ska börja arbetet med att konvertera filer, vilka utmaningar uppstår och vilka överraskningar kan du få? I det mesta som har skrivits

Konferensrum: Hörsalen

När du väl ska börja arbetet med att konvertera filer, vilka utmaningar uppstår och vilka överraskningar kan du få? I det mesta som har skrivits om e-arkivering är det vanliga att arbetsmomentet konvertering av filer nämns i en mening eller två, kanske i ett avsnitt. Men hur är det egentligen att konvertera filer? Hur lång tid tar det? Vilka mjukvaror behövs? Hur går arbetet till och vilka utmaningar kan jag stöta på under arbetet? Vilka filformat ger de största utmaningarna? När i arkiveringsprocessen bör konvertering ske? Eller ska konvertering ske redan i verksamhetsprocesserna?

Leif Pettersson, konsult, ArkivIT

 

Läs hela
Dag 1. 15.40-16.25

Att behandla personuppgifter inom brottsbekämpning och administration – Informationshantering hos Åklagarmyndigheten

Konferensrum: Stora Världen

Vilka utmaningar finns hos en myndighet där dataskyddsförordning och brottsdatalag reglerar personuppgiftsbehandlingen i den dagliga verksamheten? 

I arbetet med att uppnå en strukturerad hantering

Konferensrum: Stora Världen

Vilka utmaningar finns hos en myndighet där dataskyddsförordning och brottsdatalag reglerar personuppgiftsbehandlingen i den dagliga verksamheten? 

I arbetet med att uppnå en strukturerad hantering av myndighetens information kan personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud dra nytta av arkivariens kompentens på att antal områden: 1) kunskap om samspelet med andra regelverk som TF, OSL och arkivlagen, 2) metoder för klassificering och redovisning av information, samt 3) framtagande av regelverk för gallring och bevarande. Föreläsningen behandlar dessa aspekter samt adressera frågeställningen om hur man sätter upp ett system för att verifiera regelefterlevnaden.

Niklas Gustafsson, verksarkivarie och dataskyddsombud, Åklagarmyndigheten

Läs hela
Dag 1. 16.25-17.10

Offentlighetsprincipen

Konferensrum: Hörsalen

Vad ska vi ha den till? Hur kom den till och hur används den idag?
Föreläsning och diskussion om rätten till insyn i allmänna angelägenheter

Konferensrum: Hörsalen

Vad ska vi ha den till? Hur kom den till och hur används den idag?
Föreläsning och diskussion om rätten till insyn i allmänna angelägenheter som en del av den fria åsiktsbildningen.
 
Nils Funcke är journalist och författare till flera böcker om tryckfriheten och offentlighetsprincipen.

Nils Funcke
Foto: Tor Johnsson/Tidningen Journalisten

 

Läs mer >>

 

Läs hela
Dag 1. 18.00-21.00

Middag och prisutdelning

Middag i matsalen en trappa upp

Middag i matsalen en trappa upp

Läs hela
Dag 1. Flera pass går att boka under dag 1

Workshop om webbarkivering

Konferensrummen: Se & Levande Livet

Webbarkivera på plats. Tag med ett USB-minne och gå hem med din arkiverade webbsida (2 webbsidor per pass). Andreas Segerberg ger

Konferensrummen: Se & Levande Livet

Webbarkivera på plats. Tag med ett USB-minne och gå hem med din arkiverade webbsida (2 webbsidor per pass). Andreas Segerberg ger dig en praktisk vägledning till webbarkivering. Alla pass har blivit fulltecknade, men det går att ställa sig på reservlista.

Under tisdagen finns 5 pass att boka:

Pass 1 10.10-10.50 Fullt!
Pass 2 11.20-12.00 Fullt!
Pass 3 13.10-14.00 Fullt!
Pass 4 14.10-14.50 Fullt!
Pass 5 15.40-16.20 Fullt!

 

Läs hela
Dag 1. Löpande under hela konferensen

Bioprogram

Konferensrum: Biosalongen

I Biosalongen kan du under konferensens båda dagar uppleva arkiverade ljud, se filmer om arkiv eller lyssna till våra utställare som presenterar Kundcase. Aktuellt

Konferensrum: Biosalongen

I Biosalongen kan du under konferensens båda dagar uppleva arkiverade ljud, se filmer om arkiv eller lyssna till våra utställare som presenterar Kundcase. Aktuellt ”Bioprogram” kommer du att finna här.

Arkiverade ljud

Tisdag 22 oktober

10.00-10-50 Vägen till digitala akter Microdata
11.10-12.00 How do the Dutch do it? Document automation, template management and storage – a brief summary of the lessons learned in the past 25 years. Smart Documents
13.00-13.50

Att införa e-arkiv – Vad hade varit bra att veta innan?
 

– från kravspecifikation till leverans-

Documaster
14.00-14.50    
15.30-16.20 E-signering – praktiska erfarenheter Knowit
16.25-17.30 David & Janet ES Solutions

 

Onsdag 23 oktober

08.20-09.10    
09.10-10.00    
10.30-11.15    
11.15-12.00 How do the Dutch do it? Document automation, template management and storage – a brief summary of the lessons learned in the past 25 years. Smart Documents
13.00-13.45    
13.45.14.30    

Läs hela