Konferens 22-23 oktober 2019

Dokumenthantering. 10.05-10.50

Vart är vi på väg med registatoryrket i det digitala informationssamhället

Konferensrum: Stora Världen

Caspar Almalander, enhetschef, och Brittis Lannerfors, systemförvaltare/kommunregistrator, Botkyrka kommun

  • Status idag, var befinner vi oss
  • Förväntningar hos allmänheten
  • Trender och utvecklingar inom den offentliga verksamheten
  • Hur gör

Konferensrum: Stora Världen

Caspar Almalander, enhetschef, och Brittis Lannerfors, systemförvaltare/kommunregistrator, Botkyrka kommun

  • Status idag, var befinner vi oss
  • Förväntningar hos allmänheten
  • Trender och utvecklingar inom den offentliga verksamheten
  • Hur gör Botkyrka kommun
  • Vart är vi på väg, framtidens registratur och arkiv
Läs hela
Dokumenthantering. 13.00-13.50

Dokumenthanteringsplan – praktikfall

Konferensrum: Stora Världen

Om hur Transportstyrelsens arbetar med att kartlägga myndighetens information
Elin Johansson, samordnare, dokument- och ärendehantering, Transportstyrelsen

Konferensrum: Stora Världen

Om hur Transportstyrelsens arbetar med att kartlägga myndighetens information
Elin Johansson, samordnare, dokument- och ärendehantering, Transportstyrelsen

Läs hela
Dokumenthantering. 08.30-09.15

Informationshanteringsplan – Praktikfall

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Anastasia Pettersson, funktionsansvarig Arkiv och Registratur, Svensk Kärnbränslehantering AB och ordförande i Näringslivets Arkivråd

Hur styr man informationsbevarande

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Anastasia Pettersson, funktionsansvarig Arkiv och Registratur, Svensk Kärnbränslehantering AB och ordförande i Näringslivets Arkivråd

Hur styr man informationsbevarande för en verksamhet vars dokument  och data ska bevaras i 100 000 år? SKB:s Anastasia Pettersson berättar om hur företaget arbetar med strukturering, klassificering och bevarande av information med hjälp av informationshanteringsplaner som styr SKB:s dokument- och datahantering under dess livscykel. 

 

Läs hela
Dokumenthantering. 10.30-11.15

Diarieföring och digitalisering

Konferensrum: Stora Världen

Digitala ärendeflöden och förändrade yrkesroller.

Liv Nyström, arkivarie, och David Leidenborg, enhetschef, Försäkringskassan

Konferensrum: Stora Världen

Digitala ärendeflöden och förändrade yrkesroller.

Liv Nyström, arkivarie, och David Leidenborg, enhetschef, Försäkringskassan

Läs hela
Dokumenthantering. 13.00-14.30 (dubbelpass)

Att fästa prat på pränt

Konferenssalarna: Bild- & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Protokoll, mötesanteckningar eller annat? Vad är skillnaden och vad bör man tänka på? En fördjupning och dialog

Konferenssalarna: Bild- & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Protokoll, mötesanteckningar eller annat? Vad är skillnaden och vad bör man tänka på? En fördjupning och dialog som sträcker sig över två pass.

Susanne Sznajderman-Rytz, CEO, Vertex Training AB

Läs hela