Konferens 22-23 oktober 2019

AI och Automatisering. 10.05-10.50

Introducing the Connecting Europe eArchiving Building Block

Konferensrum: Hörsalen

Tools available at the eArchiving Building Block. How can they be used? 

How to apply the European Union’s tools.

Janet Anderson was the Scientific Coordinator of

Konferensrum: Hörsalen

Tools available at the eArchiving Building Block. How can they be used? 

How to apply the European Union’s tools.

Janet Anderson was the Scientific Coordinator of the E-ARK and E-ARK4ALL projects, managing the project on a day-to-day basis. For E-ARK she also conducted the impact assessment. Within E-ARK, her interests lay particularly in using Big Data techniques for archiving databases and data warehouses, and in both projects she worked on developing metadata standards. She is currently Vice-Chair of the DILCIS Board. She holds a BSc in Mathematics, an MSc in Electrical and Electronic Engineering, a PhD in the History of Mathematics, and a BA in French and she has been researching in the field of Digital Humanities for the last 25 years. She has recent experience working on the EC-funded E-RIHS, ROMOR and KEEP projects, and on the UKRO-funded SEAHA and POCOS projects.

 

 

 

 

 

 

 

David Anderson holds a PhD in artificial intelligence and has extensive experience in numerous funded projects in Digital Preservation and Archiving. He was responsible for Quality Management in the E-ARK and E-ARK4ALL projects.. He is currently DLM Secretary and Treasurer. David has 37 years’ experience working in Higher Education, in leadership roles where he was responsible for a number of innovations in teaching, including leading the development of CLEM (one of the first blended learning systems in the UK). He is the author of five books and numerous articles on computing and digital preservation, and is the Editor of the Taylor & Francis Journal ‘New Review of Information Networking’.

 

 

 

 

 

 

 

Youtube

eArchiving Building Block https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving 

E-ARK4ALL project http://e-ark4all.eu/ 

 

 

 

 

 

 

Läs hela
AI och Automatisering. 13.00-13.50

Inventera ostrukturerad information med AI

Konferensrum: Hörsalen

Hur möter vi utmaningen med kartläggning av data i komplexa informationssystem med stöd av AI?

En av de stora utmaningarna inom informationsförvaltning är att veta

Konferensrum: Hörsalen

Hur möter vi utmaningen med kartläggning av data i komplexa informationssystem med stöd av AI?

En av de stora utmaningarna inom informationsförvaltning är att veta vilken data som finns inom varje organisations stora lagrade datamängder.

För att möta utmaningen med inventering och klassificering av stora lagrade datamängder, har Föreningen Sambruk genomfört en förstudie tillsammans med tio kommuner i syfte att undersöka hur modern teknik kan utnyttjas för effektiv automatiserad sökning och identifiering av olika specifika egenskaper av stora datamängder, för att underlätta analys och klassificering av data.

Föredraget beskriver hur projektet genomfördes, där olika tekniska lösningar baserad på artificiell intelligens (AI) testades och resultatet därav. Dessutom presenteras av den framtagna lösningen, som användes för att verifiera de praktiska nyttoeffekterna.

Peter Mankenskiöld, verksamhetskonsult och hållbarhetsstrateg, Sambruk

 

Läs hela