Konferens 22-23 oktober 2019

Dag 1. 15.40-16.25
Tema: E-arkivering och konvertering

Formatkonvertering i praktiken – vad går att uppnå?

Konferensrum: Hörsalen

När du väl ska börja arbetet med att konvertera filer, vilka utmaningar uppstår och vilka överraskningar kan du få? I det mesta som har skrivits om e-arkivering är det vanliga att arbetsmomentet konvertering av filer nämns i en mening eller två, kanske i ett avsnitt. Men hur är det egentligen att konvertera filer? Hur lång tid tar det? Vilka mjukvaror behövs? Hur går arbetet till och vilka utmaningar kan jag stöta på under arbetet? Vilka filformat ger de största utmaningarna? När i arkiveringsprocessen bör konvertering ske? Eller ska konvertering ske redan i verksamhetsprocesserna?

Leif Pettersson, konsult, ArkivIT