Konferens 22-23 oktober 2019

Dag 1. Flera pass går att boka under dag 1
Tema: E-arkivering och konvertering

Workshop om webbarkivering

Konferensrummen: Se & Levande Livet

Webbarkivera på plats. Tag med ett USB-minne och gå hem med din arkiverade webbsida (2 webbsidor per pass). Andreas Segerberg ger dig en praktisk vägledning till webbarkivering. Alla pass har blivit fulltecknade, men det går att ställa sig på reservlista.

Under tisdagen finns 5 pass att boka:

Pass 1 10.10-10.50 Fullt!
Pass 2 11.20-12.00 Fullt!
Pass 3 13.10-14.00 Fullt!
Pass 4 14.10-14.50 Fullt!
Pass 5 15.40-16.20 Fullt!