Konferens 22-23 oktober 2019

Spår Hållbar informationsförsörjning. 08.30-09.15

CEF eArchiving Building Block – Fördjupning

Konferensrum: Stora Världen

Specifikationer, utveckling och tjänster för att stödja e-arkiv.

Byggnadsblocket eArchiving vid Connecting Europé Facility (CEF) har etablerats och ger hela EU möjlighet att ta

Konferensrum: Stora Världen

Specifikationer, utveckling och tjänster för att stödja e-arkiv.

Byggnadsblocket eArchiving vid Connecting Europé Facility (CEF) har etablerats och ger hela EU möjlighet att ta del av specifikationer och programvaror som underlättar informationens livscykel. Hur kan vi i Sverige använda byggnadsblocket och bidra i arbetet framåt? Och hur påverkar byggnadsblockets arbete med specifikationer i Europa vårt arbete med FGS här i Sverige?

Karin Bredenberg, senior teknisk rådgivare Riksarkivet och ordförande i DILCIS Board

 

Läs hela
Spår Hållbar informationsförsörjning. 09.15-10.00

The BagIt Specification

Konferensrum Stora Världen

The BagIt specification ofta refererad som “bag it and tag it” är ett minimalistiskt paketformat för digitalt bevarande.

BagIt Wikipedia Article

BaigIt video YouTube

Ed Summers, Candidate

Konferensrum Stora Världen

The BagIt specification ofta refererad som “bag it and tag it” är ett minimalistiskt paketformat för digitalt bevarande.

BagIt Wikipedia Article

BaigIt video YouTube

Ed Summers, Candidate PhD, University of Maryland

 

Läsa mer >>

Läs hela
Spår Hållbar informationsförsörjning. 10.30-11.15

Arkivering av databaser och gallring hos Sydarkivera

Konferensrum: Stora Världen

automatisera arbete med att analysera databaser för gallring och arkiveringsuttag från databaser

Simon Nilsson, student, Blekinge Tekniska Högskola

Konferensrum: Stora Världen

automatisera arbete med att analysera databaser för gallring och arkiveringsuttag från databaser

Simon Nilsson, student, Blekinge Tekniska Högskola

Läs hela
Spår Hållbar informationsförsörjning. 11.15-12.00

Tullverkets e-arkiv

Konferensrum: Stora världen

Ett arkiv byggt på öppen källkod, europeiskt samarbete och standarder

Magnus Wåhlberg, informationsarkitekt, Tullverket

Konferensrum: Stora världen

Ett arkiv byggt på öppen källkod, europeiskt samarbete och standarder

Magnus Wåhlberg, informationsarkitekt, Tullverket

Läs hela
Spår Hållbar informationsförsörjning. 13.00-13.45

FGS Funktionen – Hur går det?

Konferensrum: Stora Världen

Enkäten om FGS. FGS Arkivredovisning, FGS Personal och FGS Ärendehantering

Jan Aspenfjäll, utredare och teknisk rådgivare

Konferensrum: Stora Världen

Enkäten om FGS. FGS Arkivredovisning, FGS Personal och FGS Ärendehantering

Jan Aspenfjäll, utredare och teknisk rådgivare

Läs hela
Spår Hållbar informationsförsörjning. 13.45-14.30

FGS ur användarperspektiv

Konferensrum: Stora Världen

Vad är en FGS och hur ansluter man det till ett system?

Bosse Johansson

Konferensrum: Stora Världen

Vad är en FGS och hur ansluter man det till ett system?

Bosse Johansson

Läs hela