Konferens 22-23 oktober 2019

Anläggningsinformation. 13.50-14.50

Anläggningsinformation på Trafikverket

Konferensrum: Stora Världen

I de stora infrastruktur projekten som t.ex Förbifart Stockholm eller till de nya stambanor som Ostlänken uppstår mängder av information av olika slag

Konferensrum: Stora Världen

I de stora infrastruktur projekten som t.ex Förbifart Stockholm eller till de nya stambanor som Ostlänken uppstår mängder av information av olika slag från text till 3D. Vi tänker i det här passet berätta hur vi idag hanterar dessa flöden.

Göran Samuelsson, informationsspecialist, och Karin Andersson, verksamhetsutvecklare och BIM-specialist, Trafikverket

Läs hela
Anläggningsinformation. 09.15-10.00

Vad gör en datasamordnare?

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Alla verksamheter med stora anläggningar antingen det gäller ett kärnkraftverk, en gasledning, en flygplats eller Slussen hanterar

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Alla verksamheter med stora anläggningar antingen det gäller ett kärnkraftverk, en gasledning, en flygplats eller Slussen hanterar stora mängder information. Den som hanterar och bevakar kvaliten på den information brukar kallas datasamordnare. I det här passet får vi vet lite mer om det jobbet.

Läs hela