Konferens 22-23 oktober 2019

Anläggningsinformation. 13.50-14.50

Anläggningsinformation på Trafikverket

Konferensrum: Stora Världen

I de stora infrastruktur projekten som t.ex Förbifart Stockholm eller till de nya stambanor som Ostlänken uppstår mängder av information av olika slag

Konferensrum: Stora Världen

I de stora infrastruktur projekten som t.ex Förbifart Stockholm eller till de nya stambanor som Ostlänken uppstår mängder av information av olika slag från text till 3D. Vi tänker i det här passet berätta hur vi idag hanterar dessa flöden.

Göran Samuelsson, informationsspecialist, och Karin Anderson, verksamhetsutvecklare och BIM-specialist, Trafikverket

Läs hela
Anläggningsinformation. 09.15-10.00

Vad gör en informationssamordnare?

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Hur hanterar en informationssamordnare anläggnings- och fastighetsinformation under ett stort projekt? Hur lever projektinformation vidare i verksamheten?

Konferensrummen: Bild & Filmjournalen + Se & Levande Livet

Hur hanterar en informationssamordnare anläggnings- och fastighetsinformation under ett stort projekt? Hur lever projektinformation vidare i verksamheten? Vilka parter är inblandade? Exempel från ett stort utbyggnadsprojekt på Arlanda.

Annica Carlmark, informationssamordnare, Swedavia AB

Läs hela