Konferens 22-23 oktober 2019

Dag 1. 13.00-13.50
Tema: AI och Automatisering

Inventera ostrukturerad information med AI

Konferensrum: Hörsalen

Hur möter vi utmaningen med kartläggning av data i komplexa informationssystem med stöd av AI?

En av de stora utmaningarna inom informationsförvaltning är att veta vilken data som finns inom varje organisations stora lagrade datamängder.

För att möta utmaningen med inventering och klassificering av stora lagrade datamängder, har Föreningen Sambruk genomfört en förstudie tillsammans med tio kommuner i syfte att undersöka hur modern teknik kan utnyttjas för effektiv automatiserad sökning och identifiering av olika specifika egenskaper av stora datamängder, för att underlätta analys och klassificering av data.

Föredraget beskriver hur projektet genomfördes, där olika tekniska lösningar baserad på artificiell intelligens (AI) testades och resultatet därav. Dessutom presenteras av den framtagna lösningen, som användes för att verifiera de praktiska nyttoeffekterna.

Peter Mankenskiöld, verksamhetskonsult och hållbarhetsstrateg, Sambruk