Konferens 24-25 oktober 2017

Arkitekturspåret. 08.45-08.50

Välkomstord moderator

Läs hela
Arkitekturspåret. 08.50-09.30

Finns det en nationell strategi för arkitektur?

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Mikael Österlund, architect, eSamverkansprogrammet, Pensionsmyndigheten

 

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Mikael Österlund, architect, eSamverkansprogrammet, Pensionsmyndigheten

 

Läs hela
Arkitekturspåret. 09.35-10.15

Verksamhetsarkitektur inom kommuner

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Enterprise Architecture och hur kopplingen ser ut till arkiv och informationsförvaltning.

  • Vad kan verksamhetsarkitektur skapa för värde?
  • Hinder och utmaningar för

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Enterprise Architecture och hur kopplingen ser ut till arkiv och informationsförvaltning.

  • Vad kan verksamhetsarkitektur skapa för värde?
  • Hinder och utmaningar för kommunerna

David Osser, IT-arkivarie/systemförvaltare e-arkiv, Malmö stad, FAI-stipendiat

Läs hela
Arkitekturspåret. 10.50-11.30

Arkitekturen bakom landstingens och regionernas e-hälsoarbete/e-tjänster

Sara Meunier, chefsarkitekt, Inera

Sara Meunier, chefsarkitekt, Inera

Läs hela
Arkitekturspåret. 11.35-12.15

Arkitektur i olika lager

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Gemensam bild av verksamheten överbryggar gapet mellan verksamhet och IT. 

Mats Andreasen, Solution Architect, Ascom Sweden

 

 

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Gemensam bild av verksamheten överbryggar gapet mellan verksamhet och IT. 

Mats Andreasen, Solution Architect, Ascom Sweden

 

 

Läs hela
Arkitekturspåret. 12.20-12.30

Avrundning moderator

Läs hela
Arkitekturspåret. 13.30-14.10

Landstingsarkivet genom tre e-arkivgenerationer

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Från vision till verklighet

Genom att skapa en långsiktig och hållbar miljö för bevarande kan Landstingsarkivet effektivt tillgängliggöra arkiverad information

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Från vision till verklighet

Genom att skapa en långsiktig och hållbar miljö för bevarande kan Landstingsarkivet effektivt tillgängliggöra arkiverad information och möta kommande behov av olika arkiveringstjänster. Om mognadsprocessen och hur man dragit nytta av lärdomarna i utvecklingsarbetet.

Martin Olsson, förvaltningsledare och Leif Pettersson, bevarandestrateg, Landstingsarkivet i Stockholm

 

Läs hela
Arkitekturspåret. 14.15-14.55

Region Kronobergs införande av e-arkiv

Emma Widén och Jenny Kristensson Wallin

Emma Widén och Jenny Kristensson Wallin

Läs hela
Arkitekturspåret. 14.55-15.00

Slutord moderator

Läs hela