Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 08.50-09.30
Tema: Arkitekturspåret

Finns det en nationell strategi för arkitektur?

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Den övergripande inriktningen för eSam är att skapa förutsättningar och möjliggöra samverkan kring digitaliserng i samverkan. Det handlar om samverkan kring utveckling av digitala lösningar som utgår från vad privatpersoner och företag behöver. Det handlar också om samverkan kring lösningar som effektiviserar informationsutbytet mellan offentliga och privata aktörer.

Mikael Österlund, architect, eSamverkansprogrammet, Pensionsmyndigheten