Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 09.35-10.15
Tema: Arkitekturspåret

Verksamhetsarkitektur inom kommuner

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Enterprise Architecture och hur kopplingen ser ut till arkiv och informationsförvaltning.

  • Vad kan verksamhetsarkitektur skapa för värde?
  • Hinder och utmaningar för kommunerna

David Osser, IT-arkivarie/systemförvaltare e-arkiv, Malmö stad, FAI-stipendiat