Konferens 24-25 oktober 2017

Dag 2. 10.50-11.30
Tema: Arkitekturspåret

Arkitekturen bakom landstingens och regionernas e-hälsoarbete/e-tjänster

Arkitekturspåret i Wenströmsalen (parallellt spår dag 2)

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Framtidens vård och omsorg står inför stora utmaningar när det gäller digitala möten och utbyte av information mellan olika IT-system. Personal ska ha tillgång till relevant information om sina patienter när de behöver den, och patienter ska också kunna se sin egen information på nätet. Totalt rör det sig om tusentals förbindelser som sömlöst ska kunna kommunicera med varandra. Både inom och utom vårdgivare, med andra myndigheter och även med den privata verksamheten där beröringspunkter finns. För att göra detta möjligt, krävs en omfattande och väl genomtänkt IT-arkitektur – på flera olika nivåer. 

Johan Eltes, Deputy CTO, Inera

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvitter @Sara_Meunier_SE