Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (12 okt). 10.00-10.40
Tema: Digitalisering - Bevarande

Öppen källkod och öppna data – För en hållbar förvaltning!

Arbetsförmedlingen informerar om sin öppna data och innovationssatsningen Jobtech Development, där vi går från Ego till Eko och arbetar med öppna data och öppen källkod. Inte bara för innovation utan också för hållbar förvaltning och transparens.

Utifrån lärdomar från Jobtech har vi analyserat systemlösningar baserat på öppen källkod, vilket ingår i en ny strategi för hantering och utveckling av myndighetens e-arkiv.

Föreläsare:

Jonas Södergren, tekniskt ansvarig, JobTech Development

Malin Åkerlund – Arkivarie, Arbetsförmedlingen

Rickard Lundstedt – Arkivarie, Arbetsförmedlingen