Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (13 okt). 11.00-11.40
Tema: Demokrati

Offentlighetsprincipen och rätten till tillgång enligt art. 15 GDPR – hur hänger det ihop?

Begäran om allmän handling enligt offentlighetslagstiftningen eller begäran om registerutdrag enligt GDPR? Bestämmelserna kan verka förvillande lika både för allmänheten och för registratorer och handläggare hos myndigheterna. Therese Jigsved, jurist hos Kommunalförbundet Sydarkivera, guidar oss rätt och ger konkret vägledning för hantera förfrågningar korrekt.  

Ett axplock ur föreläsningen:

  • TF, OSL och GDPR – hur förhåller de sig till varandra?
  • Registrerades rättigheter enligt GDPR
  • Spridning på webben och känsliga personuppgifter
  • GDPR och arkivlagen
  • Registerutdrag enligt art 15 GDPR jämfört med offentlighetsprincipen

Therese Jigsved ansvarar för tjänsten som dataskyddsombud hos Kommunalförbundet Sydarkivera. Therese är utsedd till dataskyddsombud för de kommuner, kommunala bolag, regioner och kommunalförbund som är anslutna till tjänsten dataskyddsombud som Sydarkivera erbjuder sina medlemmar. Therese deltar också i Sydarkiveras verksamhet med utbildning och rådgivning när det gäller bland annat offentlighet och sekretess.

Therese har Jur kand-examen från Lunds universitet 1996 och har därefter främst jobbat inom kommunal verksamhet, bland annat som kanslichef i 13 år och kanslijurist i 5 år. Har flera års erfarenhet av att hålla utbildning i kommunalrätt, offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt och dataskyddslagstiftning.

Therese Jigsved, DPO/Förbundsjurist, Kommunalförbundet Sydarkivera