Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (13 okt). 13.30-14.10
Tema: Demokrati

E-tjänst för studieintyg 

Kan den nationella betygsdatabasen anpassas för att förenkla arbetet med att lämna ut betygskopior och avskrifter.

Suzanne Sandberg, arkivarie Malmö stadsarkiv och Ida Csernak, e-arkivarie, Eskilstuna stadsarkiv