Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (14 okt). 14.20-15.00
Tema: Digitalisering - Underskrift

Att bevara elektroniska underskrifter med valideringsintyg 

Ett problem med elektroniska underskrifter är att deras kontrollfunktion med tiden inte längre kan garanteras. Ju längre tid som går sedan en elektronisk handling undertecknades desto svårare blir det eftersom de certifikat som garanterar kontrollfunktionens giltighet förr eller senare blir ogiltiga. Vidare krävs kunskap för att avgöra om en undertecknad elektronisk handling uppfyller rättsliga krav.

Presentationen kommer att särskilt rikta sig in mot den valideringstjänst Digg avser att lansera, och hur den kan hjälpa er, både när det gäller att avgöra om en elektronisk handling är korrekt underskriven, och hur de valideringsintyg den skapar i framtiden kan användas för att besvara frågan om underskriften gjordes med ett certifikat som var giltigt vid tidpunkten för underskriften. Valideringsintyget avser att uppfylla de krav på och behov av arkivbeständighet hos allmänna handlingar som har elektroniska underskrifter. 

Roger Fagerud, IT-strateg, Myndigheten för digitalisering DIGG

Benjamin Yousefi, jurist, Riksarkivet