Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (14 okt). 09.35-09.50
Tema: Demokrati

30 år med arkivlagen

Arkivlagen trädde i kraft för 30 sedan, den 1 juli 1991. Hela den offentliga arkivverksamheten hade då varit föremål för en bred översyn de föregående fem åren. Vad var syftet med den nya lagen? Har de ursprungliga syftena uppnåtts? Några korta reflexioner efter 30 år med arkivlagen kan vara på sin plats. 

Mats Burell, ämnesråd, Regeringskansliets förvaltningsavdelning 

Mats har arbetat med arkivfrågor och frågor om dokumenthantering internt i Regeringskansliet de senaste 20 åren och dessförinnan bl.a. arbetat i Riksarkivet och Krigsarkivet. Mats var under 2019-2020 utsänd nationell expert i arkivfrågor vid EU-domstolen i Luxemburg.