Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (13 okt). 09.10-09.50
Tema: Demokrati

Vem bestämmer om informationen i en gemensam tjänst?

Tack vare digitala tjänster finns nya och bättre möjligheter att effektivisera verksamheten. Samverkan mellan olika organisationer har blivit enklare vilket leder till en rad fördelar för våra invånare.  

Gemensam informationshantering kräver en ny syn på informationsägarskap. Viktiga frågor behöver ett tydligt svar, såsom vem äger informationen och vem bestämmer om den gemensamma informationen. 

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. I en föreläsning berättar affärsområdeschef Sofie Zetterström informationshantering och tillhörande ägarskap när flera organisationer går ihop i en gemensam tjänst. 

Sofie Zetterström, affärsområdeschef och Manolis Nymark, jurist, Inera/1177

Manólis Nymark är jurist och certifierad informationssäkerhetsexpert (CISSP) med lång erfarenhet av IT-rätt. Han har bland annat varit ansvarig för IT-rättsliga frågor både vid Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och inom RIF-arbetet, rättsväsendets utvecklingsarbete för en gemensam informationsstruktur. Han bedriver numera egen konsultverksamhet.