Konferens 13-14 oktober 2020

Digitalt bevarande. 09.10-09.40

Samtal om arkivutredningen

Vad händer nu kring arkivutredningen? Hur ser det ut med remiss-sammanställningen. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara

Vad händer nu kring arkivutredningen? Hur ser det ut med remiss-sammanställningen. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2019:58 Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet. Kanslirådet Eva Stengård på Kulturdepartementets enhet för kulturarv och livsmiljö, är handläggare. 

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Representanter från departementet och/eller remissinstanser

 

 

Läs hela
Digitalt bevarande. 09.00-09.40

Hur vi genomfört det grundläggande förarbetet inför e-arkivering

Den statliga myndigheten SBU drog 2018 igång ett projekt för att införa e-arkiv. Registrator/arkivarie Sara Lodin berättar om det pågående förberedande arbetet. En intern projektgrupp

Den statliga myndigheten SBU drog 2018 igång ett projekt för att införa e-arkiv. Registrator/arkivarie Sara Lodin berättar om det pågående förberedande arbetet. En intern projektgrupp har arbetat med att ta fram dokumentation, värdera information och utreda gallring, samt definiera metadata och format i enlighet med Statens servicecenters vägledning.

Sara Lodin. registrator/arkivarie, SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Läs hela
Digitalt bevarande. 09.40-10.20

Digitala leveranser ur SharePoint

Handgrepp och metoder för att med egen konfigurering kunna skapa och hämta arkivpaket ur SharePoint. Som en av de tidigare pilotmyndigheterna i Statens Servicecenters myndighetsgemensamma arkivtjänst

Handgrepp och metoder för att med egen konfigurering kunna skapa och hämta arkivpaket ur SharePoint. Som en av de tidigare pilotmyndigheterna i Statens Servicecenters myndighetsgemensamma arkivtjänst har Energimyndigheten testat att leverera arkivpaket direkt från SharePoint. Handgrepp och metoder (öppna standarder) möjliggör för den som lagrar information eller låter information flöda igenom valfri metadatadriven plattform (i vårt exempel SharePoint), att på egen hand, utan kodning eller teknisk utveckling, samla ihop och paketera färdiga arkivpaket för långtidsbevarande.

Petrus Folkegård, verksamhetsarkitekt, Energimyndigheten

Läs hela
Digitalt bevarande. 10.40-11.20

Att upphandla e-arkivering på nytt

Erfarenheter av e-arkiv och hur vi tänkte inför en andra upphandling
Carl Henrik Ronge och Maria Sasinka Bartolich, stadsarkivarier, Mölndals stad

 

Erfarenheter av e-arkiv och hur vi tänkte inför en andra upphandling
Carl Henrik Ronge och Maria Sasinka Bartolich, stadsarkivarier, Mölndals stad

 

Läs hela
Digitalt bevarande. 11.20-12.00

Att prova öppen källkod för e-arkivering

Går det att arkivera en digital samtid med begränsade resurser? Kan en lösning vara att använda sig av öppen källkod? Som ett av de första

Går det att arkivera en digital samtid med begränsade resurser? Kan en lösning vara att använda sig av öppen källkod? Som ett av de första arkiven inom den enskilda sektorn arbetar Arkiv Sörmland med en e-arkivlösning baserad på öppen källkod. I e-arkivet kan såväl digitaliserade som digitalt födda handlingar som e-post, webbplatser och social media bevaras digitalt. Detta är av yttersta vikt, för vi skall inte glömma bort att vår nutid är morgondagens historia. För att inte få stora hål i historieskrivningen måste vi se till att även samhällets minnesbanker, arkiven, fullt ut blir en del av den digitala revolutionen.

I dagsläget har enskilda arkiv i stort inga möjligheter att ta emot och långtidsbevara digitala handlingar, och som vi alla vet är det knappast möjligt att spara det papperslösa kontoret i en arkivbox. För det krävs det andra lösningar. Arkiv Sörmland kommer under denna presentation att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera de för- och nackdelar som identifierats under projektets gång.

Theo Erbenius, projektledare, Arkiv Sörmland

Läs hela
Digitalt bevarande. 08.40-10.00

SIARD för arkivering av databaser

Direkt: Livesändning

Tre talare presenterar databasarkivering. Passet kan kräva vissa förkunskaper.

  • Introduktion till SIARD, vad är SIARD, Andreas Segerberg, verksamhetskonsult, ES Solutions
  • Tillämpning av SIARD-formatet i Norge, Lars-Erik

Direkt: Livesändning

Tre talare presenterar databasarkivering. Passet kan kräva vissa förkunskaper.

  • Introduktion till SIARD, vad är SIARD, Andreas Segerberg, verksamhetskonsult, ES Solutions

  • Tillämpning av SIARD-formatet i Norge, Lars-Erik Hansen, associated professor at Oslo Metropolitan University 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases). 

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

 

 

Läs hela