Konferens 13-14 oktober 2020

Dag 1 (Live). 09.10-09.40
Tema: Digitalt bevarande

Samtal om arkivutredningen

Vad händer nu kring arkivutredningen? Hur ser det ut med remiss-sammanställningen. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2019:58 Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet. Kanslirådet Eva Stengård på Kulturdepartementets enhet för kulturarv och livsmiljö, är handläggare. 

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Representanter från departementet och/eller remissinstanser