Konferens 13-14 oktober 2020

Extra (Förinspelat). 09.40-10.20
Tema: Digitalt bevarande

Digitala leveranser ur SharePoint

Handgrepp och metoder för att med egen konfigurering kunna skapa och hämta arkivpaket ur SharePoint. Som en av de tidigare pilotmyndigheterna i Statens Servicecenters myndighetsgemensamma arkivtjänst har Energimyndigheten testat att leverera arkivpaket direkt från SharePoint. Handgrepp och metoder (öppna standarder) möjliggör för den som lagrar information eller låter information flöda igenom valfri metadatadriven plattform (i vårt exempel SharePoint), att på egen hand, utan kodning eller teknisk utveckling, samla ihop och paketera färdiga arkivpaket för långtidsbevarande.

Petrus Folkegård, verksamhetsarkitekt, Energimyndigheten