Konferens 13-14 oktober 2020

Extra (Förinspelat). 10.40-11.20
Tema: Digitalt bevarande

Att upphandla e-arkivering på nytt

Erfarenheter av e-arkiv och hur vi tänkte inför en andra upphandling
Carl Henrik Ronge och Maria Sasinka Bartolich, stadsarkivarier, Mölndals stad