Konferens 13-14 oktober 2020

Öppen data. 13.00-13.40

Digitalt informationsutbyte i samhället

Två regeringsuppdrag kring möjligheterna till ett säkert, effektiv och standardiserat sätt att utbyta grunddata mellan organisationer.

-Vilka är möjligheter och hinder för att skapa en gemensam

Två regeringsuppdrag kring möjligheterna till ett säkert, effektiv och standardiserat sätt att utbyta grunddata mellan organisationer.

-Vilka är möjligheter och hinder för att skapa en gemensam digital infrastruktur?

-Vilka typer av information (grunddata) rör det sig om och hur görs den både korrekt och tillgänglig?

Regeringen har gett ett antal myndigheter två regeringsuppdrag. Regeringsuppdragen säker och effektiv tillgång till grunddata och säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn Förenklat handlar uppdragen om att grunddata ska vara korrekt och tillgängligt samt att det ska finnas ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer och privatpersoner samt företag och andra organisationer. Det vi har gjort i uppdragen är att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam digital infrastruktur där vi kan utbyta digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt. Vi har även tittat på vilken typ av information (grunddata) som ska färdas i den digitala infrastrukturen och hur vi gör den korrekt och tillgänglig

Daniel Antonsson, strateg, DIGG

 

 

Läs hela
Öppen data. 13.40-14.20

Vad är Öppna data, vad säger lagen och hur långt har Sverige kommit?

Hur långt har vi kommit i Sverige och hur ser det nationella stödet ut för att beskriva och samla in information om öppna data samt

Hur långt har vi kommit i Sverige och hur ser det nationella stödet ut för att beskriva och samla in information om öppna data samt hantering av stödjande specifikationer och begrepp.

Matthias Palmér, Chief Technology Officer, MetaSolutions AB

Läs hela
Öppen data. 14.40-15.40

Korruption i offentlig förvaltning. Har vi det i Sverige?

Direkt: Livesändning

”Riksrevisionen, Svenska kraftnät och turerna kring Nya Karolinska. De senaste åren har flera skandaler satt fokus på korruption i det offentliga. En av landets

Direkt: Livesändning

”Riksrevisionen, Svenska kraftnät och turerna kring Nya Karolinska. De senaste åren har flera skandaler satt fokus på korruption i det offentliga. En av landets ledande experter, professor Olle Lundin, varnar nu för att vi i Sverige är dåliga på att utkräva ansvar.

– Där det finns människor finns det korruption. Det vi ser är bara toppen på ett isberg, säger han.”

DN 2019-07-27

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Läs hela
Öppen data. 16.00-16.40

Öppna data, ekosystem och innovation

Lantmäteriets regeringsuppdrag är att skapa en ekosystemtjänst för den geodata som behövs i samhällsbyggnadsprocessen.

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att

Lantmäteriets regeringsuppdrag är att skapa en ekosystemtjänst för den geodata som behövs i samhällsbyggnadsprocessen.

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm. Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen och i samverkan med Boverket, Länsstyrelsen, SKR och ett antal kommuner valt att studera samhällsbyggnadsprocessen som ett ekosystem och hur man skulle kunna nyttja digitaliseringens möjligheter i detta ekosystem.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Nu har Lantmäteriet fått ett regeringsuppdrag att skapa en ekosystemtjänst som säkerställer tillgång till den geodata man behöver i ekosystemet för samtliga aktörer som behöver den, en förutsättning för ett obrutet digitalt informationsflöde i processen. Vii du höra mer om detta spännande uppdrag?

Malin Klintborg, projektledare smartare samhällsbyggnad Lantmäteriet

Läs hela
Öppen data. 11.10-11.50

Myndigheter som öppna plattformsbyggare

Direkt: Livesändning

Hur kan öppen källkod, öppna data och öppna standarder kan användas för att skapa en plattform för samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Använd konferensappen

Direkt: Livesändning

Hur kan öppen källkod, öppna data och öppna standarder kan användas för att skapa en plattform för samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Använd konferensappen för att ställa frågor till talare i direktsändning.

Johan Linåker, Post Doc, Lunds Universitet

 

Läs hela